Ecrã de busca

Matiyu 18

Muki wewenasikutiya ekahimamo yoweko ne.

(Mak 9:33-37; Luk 9:46-48)

1+ Ga sa-loko lo limibo yupekaya unala ipalale yuha lemoya Jisesi nebotoka woko sa-loko loka otune: Okulumauti Omailimo ujapa oletatibo wewenautiya ekahimamo aseletoko uliyaki we lolo etibo ne. 2Loko lokuniyoko, Jisesimamo oluho lasola mako ju loko ilime-loko niseko luwateu maya ilime sinonedanaki sa-loko lo limiye: 3+ Nemoya wehe loko lo libituyo, elilo. Edimoya dukaya li wili jikiki limiki maya oluho lasolakidana minamitaboya keke okuluma ebakuya yowamikilae. 4Okulumauti Omailimo ujapa olibetatibo wewenautiya oluho lasola mamidana iki minatabo wewenasiya asibitiki we napa lolo ikilae. 5Wewena malokasiya nemokumuye liki oluho lasola mamidana iki nasahili ibitataboya nemoda nasahili initabo ilekaiye, loko lo limiye.

Lahelamibo nesamu ula molokaka ga.

(Mak 9:42-48; Luk 17:1-2)

6Ito nemokumuya elewole iki eliki minatabokutiya wewena oluho mako limiki minatabokutiya wewena malokasiya lahelamibo nesa litae liki ula molataboya, agae. Omailimoya edawaki adoha nesa lolo obetatibo ne. Aya wewenasidaya ehadaloti enonipoloya nala jikiki dipisiki huli ela noku molatabomidana asetoko adoha nesa lolo obetatibo ne. 7Ito lahelamibo nesa litae loko ula molokaka nesa aito aitomidanaya ma mikaukaya ne. Aya lahelamibo nesaya aha soto pekolaiboya, we makolimoya lahelamibo nesa litae loko ula moloko lo-lele monitiboya Omailimoya nenaha oetatibo ne. Agae, adoha oliwaki nesa lolo oetakolaiye.

8+ Sa-etibo neyo, ikalimohe ito adekalimohe lihima lekaka anugu ilime-loko nowidekoma hukoko le hulo. Ikaya makoko nedeko ito adekaya makoko nedeko elewole oko minokaka anuguya aha wetaniyo. Ika adeka lowe minoko ilime jo ebaku molokadeko joya hamoko lowa lowa oko netibo ebakuya wokataniyo. 9+ Ito omudakalimoya lihima lekaka anugu ilime nomoladeko maya yatoka heko likoko le huliko. Omudaka makokogo nedeko elewole ebakuya yowitadawoya wehe lone. Omudakaya lowe minokoko miluma elikaka jokuya ilime molokatiyo.

Sipisipi ja tolowa iboto koha moloko ga.

(Luk 15:3-7)

10Edimoya ehetipoe, unamotanelemuya elideko aha nesa lolo amideyo. Yamuya nemo wehe loko lo libituyo, elilo. Okananipoki we okulumauya minikaka niaboya, ga maya likili maya muki yupekaya ahone Omaida owisaloya wiki miniki likaka niae. [ 11Ito okulumauti we uti nemoya wi tolowa ikili abokuti ohu jeko olisauti dilimituwe loko lemobo maya ne.]

12Yamuya edimoya nenae liki niele. We makomidana sipisipi jala 100 minatabokutiya makokoma tolowa etiboya ohu jametibo nehe. Sakoya minamiye. Sipisipi jala 99 yawa maya bolaukaya hulobetoikoko moneko tolowa etibo jamidana maya abuha moloko ohu jitibo ne. 13Nemoya wehe loko lo noliboe. Sakoya moneko ohu jewa jewa oko le soto molokoko maya ukaukaya dowa lekolaiye. Ukauka lahelepa etiboya jala 99 maloka aha minabosidamuya samekolaiye. 14Ito ahotipo okulumau welimoya ayamidana oko edimo oluho unamotanele yuhaya makokoma tolowa etibokumuya umu helamiye.

Iwekakahoya emotoka lihima nesa legetatibo.

15+ Iweka makolimoya emotoka lihima nesa lolo ogetokadeko maya edimotopogoya woko emokahoya aya nesa maya ilipo. Sakokoya yaloti maya emo aka elekadekoma iwekada maya aku ilime emotoka molataniyo. 16+ Sakoko emo gakama elamidekoma, we makokihe ito lowekihe magoina dilipe-loko wo. Sa-okadeko monoka bukuguya ga mako sa-liki luhuwa ji-minabo maya niseko pasetiye:

Ga yowanu litabotoya wewena lowehe loweki makokihe miniki makomidana monawalamuya ga yowanu liki litaboya, woko wehe letibo ne.

17Sakoya sa-etadawoya, gaka maya elamidekoma, monoka emesalo molabo wewenasida maya woko lo bo. Sakoya sa-etadawo maya yatoka wewenasi ga makiya elamidekoma, aya weya lihimalaki we ito takisi ehada lekaka wekidana monoka elametibo we lolo ideyo.

Lo hoipa oko ito sako samodemidana gala.

18+ Nemoya wehe loko lo libituyo, elilo. Edimoya maya mikau saina makokumu li hoipa itaboya, Omailimoya asako okulumauya aya nesamuya lo hoipa olibetakolaiye. Ito asaikiya saina makokumu li hoipa amitaboya Omailimoya okulumauya asako lo hoipa olibetamekolaiye.

19Sa-etibo nenako, makoki amida meko lo libituyo. Edimokutiya wewena lowesihe ito wavu-liki wewenasiya saina makomu dukaya moli makokoto molikiki duka makoko lolo okadeko Omailoka litaboya ele libitibo ne. 20Ito wewena lowehe ito loweki makokihe ito wavu-liki wewenasiya nemo nulinelo li nupa itaboya, aya wewenasida luwawanipouya lemeko minatubo ne.

Lihima hulokakamidanalo koha moloko ga.

21+ Loko lokaiyoko, Pitamamo mino Jisesida amaitoka molaidanaki we napane yamalae, iwene makolimoya lihimala onawa nenaki yupeka nimideko huloetatubo ne, 7-pala onawa nehe. 22Loko liyoko, Jisesimamo onawa 7-pala minamiye, 7-pala yupekaya hulotomo wideko woko onawa 700 lolo ideyo. 23Yamuya Omailimo okulumauti ujapa oletadeko minatudawomidana malokaya dilipeko ga mako letuyo. Uliki we makolimoya elekele welalesida lihimanipomuya le wehe lekolaiye. 24Lihima liminayoko le wehe lekoloya api oko yowanu noliyoko, we makomidana emotoka ilimi-liki nise. Emotokaya lihimala 10 miliyoni kina nebo we. 25Sa-iboya aya lihimala pasetibo ehadalaya ma minamiye. Sa-okaiyoko, uliki wemamoya sa-loko liye: Dinala pasetibokumuya emo menakipa oluholaleki ito uvaminanipo mukiya wewenasi meina hi suwikadeko emoda meusa oluho lolo itiki minatae. 26Loko lokaiyoko, elekele oluhomamo uliki wemidana iguka i bola heko sa-loko liye: Eke loneto-loko woko minaniyoko, nemoya woko ehada le soto molokoko pasoeto-loko wetuwe. 27Loko liyoko, aya yowanulo wemamo elekele oluholada milumala eletokoko huloetaiye. Sa-iboya lihimalakiya aha huloetaiye.

28Sakoya huloetokaiyoko, aya elekele oluhola maya numukuti lemekoko woko yowanu welada ehada 100 kinaya omutoko meneboto nenako, mudakoko enola leko po notidanaki sa-loko liye: Emoya ehada emoboto maya muki alo pasoko nimitadawokumuye. 29Loko lokaiyoko, iwela maya iguka i bola henedanaki ekewake noidanaki sa-loko lo meko liye: Emoya esene vonetokadeko ehada ohu jekoko alikaya pasoko imituhao. 30Loko libo maya ele hulikoko iwelada maya obi omikaiyoko nala numukuya hulitae. Sakoya yau maya minoko lihimalaya suwetiye loko nala miye. 31Sa-iyoko nenako, wewenalalesiya aya nesa maya mudaikiki nenako, mulunipouya lahelamibo ele. Sa-ikiki nenako, wiki uliki we napamidana maya wetome iki li me. 32Sa-ikayoko, uliki wemamo elekele wemidana maya ju liyoko, nisiyoko sa-loko lo miye: Elekele oluho lahelamadawolika, emoya laniyoko lihimaka maya aha huloetokobo maya ne. 33Nemoya emokumuya milumaka elegetobo maya ne. Sa-okobo maya nenako, emoya asako iwekada maya milumala eletoko lihimalaya huloetamaninako. 34Loko lokoko uliki wemamo epauka lalo lamiyoko, miluma nesa litikiki wideko minoko lihimala paso suwetiye loko imiki wesida dadeu maya molaiye. 35Sakoya lokoko Jisesimamo sa-loko liye: Edimo mukiya dukauya iwetipolesida lihimanipo hulamitaboya, ahone okulumau nebo welimoya asakogo edimotoka lolo olibetakolaiye.

Monoka Madona Ohatama

©Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index