Ecrã de busca

Matthew 11:18

18Jali badajba Jun karunki jangkurranyi Kudkanyi, baki miku nyuliyanyi jarrba mama kudiyana, miku nyuliyanyi ngaraba nanda ngarrki krayibkanyi. Ngala ngindu nyuli muwa, jungkukangangi nganinyimuku balki nangangi Kudkanyi. Nani nyuli jungku Jun Ngurrunbawarr, ngala yali yanyba nangangi, jungkuka wuwarr nangandu mankanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index