Ǝlinjil ǝn Ɣaysa Ǝlmǝsix Itawann-as deɣ Arkawal wa Aynayan

Linguagem: Tawallammat Tamajaq

Version Information

Informações sobre direitos de autor

© SIM Niger et Wycliffe Bible Translators Inc, 2015