Ecrã de busca

Nomipā 8:3

3Pea naʻe fai pehē ʻe ʻElone; naʻa ne tutu ʻae ngaahi maama ʻi ai ke ulo atu mei he tuʻunga maama, ʻo hangē ko e fekau ʻa Sihova kia Mōsese.