Ecrã de busca

Levitiko 11:26

26Ko e sino ʻoe manu kotoa pē ʻoku vahe ua hono pesipesi ka ʻoku ʻikai vaʻe mafahifahi, pe toe lamu ʻene kai, ʻoku nau taʻemaʻa kiate kimoutolu: ko ia kotoa pē ʻoku ala ki ai ʻe taʻemaʻa ia.