Ecrã de busca

กันดารวิถี 15

เครื่อง‍บูชา​ชนิด​ต่างๆ

1พระ‍ยาห์‌เวห์​ตรัส​กับ​โม‌เสส​ว่า 2“จง​กล่าว​กับ​คน​อิสรา‌เอล​คือ​พูด​กับ​พวก‍เขา​ว่า เมื่อ​เจ้า​ทั้ง‍หลาย​เข้า​ใน​แผ่น‍ดิน​ที่​เจ้า​จะ​ไป​อาศัย​อยู่​ซึ่ง​เรา​ให้​แก่​พวก‍เจ้า​นั้น 3ถ้า​พวก‍เจ้า​นำ​เครื่อง‍เผา‍บูชา​จาก​ฝูง‍โค​หรือ​ฝูง‍แพะ‍แกะ​มา​ถวาย​พระ‍ยาห์‌เวห์​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍เผา‍ทั้ง‍ตัว หรือ​เป็น​เครื่อง‍สัตว‌บูชา​เพื่อ​แก้​บน หรือ​เป็น​เครื่อง‍บูชา​ถวาย​ด้วย​ความ​สมัคร‍ใจ หรือ​ถวาย​ใน​เทศ‌กาล​เลี้ยง​ตาม​กำ‌หนด เพื่อ​ให้​มี​กลิ่น​ที่​พอ‍พระ‍ทัย​แด่​พระ‍ยาห์‌เวห์ 4ก็​ให้​คน​ที่​นำ​เครื่อง‍บูชา​มา​ถวาย​แด่​พระ‍ยาห์‌เวห์​นั้น นำ​ธัญ‌บูชา​มา​ถวาย​คือ​แป้ง​อย่าง​ดี​หนึ่ง​กิโล‍กรัม​เคล้า​น้ำ‍มัน​ประ‌มาณ​หนึ่ง​ลิตร 5และ​เจ้า​จง​จัด​เหล้า‍องุ่น​ประ‌มาณ​หนึ่ง​ลิตร เป็น​เครื่อง‍ดื่ม‍บูชา​คู่​กับ​ลูก‍แกะ​ทุก​ตัว​ที่​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍เผา‍ทั้ง‍ตัว หรือ​ที่​เป็น​เครื่อง‍สัตว‌บูชา 6และ​สำหรับ​แกะ‍ผู้​ตัว‍หนึ่ง เจ้า​จง​จัด​ธัญ‌บูชา​ด้วย​แป้ง​อย่าง​ดี​สอง​กิโล‍กรัม​เคล้า​น้ำ‍มัน​ประ‌มาณ​หนึ่ง​ลิตร​ครึ่ง 7แต่​สำหรับ​เครื่อง‍ดื่ม‍บูชา​นั้น เจ้า​จง​ถวาย​เหล้า‍องุ่น​หนึ่ง​ลิตร​ครึ่ง​ให้​เป็น​กลิ่น​ที่​พอ‍พระ‍ทัย​แด่​พระ‍ยาห์‌เวห์ 8และ​เมื่อ​เจ้า​จัด​ลูก‍โค​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍เผา‍ทั้ง‍ตัว หรือ​เป็น​เครื่อง‍สัตว‌บูชา​เพื่อ​แก้‍บน หรือ​เป็น​ศานติ‍บูชา​แด่​พระ‍ยาห์‌เวห์ 9ก็​ให้​นำ​ธัญ‌บูชา​มา​ถวาย​คู่​กับ​โค‍ผู้​นั้น​คือ​แป้ง​อย่าง​ดี​สาม​กิโล‍กรัม​เคล้า​น้ำ‍มัน​สอง​ลิตร 10และ​ให้​นำ​เครื่อง‍ดื่ม‍บูชา​คือ​เหล้า‍องุ่น​สอง​ลิตร​เพื่อ​การ​เผา‍บูชา และ​เป็น​กลิ่น​ที่​พอ‍พระ‍ทัย​แด่​พระ‍ยาห์‌เวห์

11“จง​ทำ​เช่น‍นี้​สำหรับ​โค‍ผู้​หรือ​แกะ‍ผู้​ทุก‍ตัว หรือ​สำหรับ​ลูก‍แกะ‍ผู้​หรือ​ลูก‍แพะ​ทุก‍ตัว 12จง​ทำ​เช่น‍นี้​กับ​สัตว์​ทุก​ตัว​ตาม​จำ‌นวน​ที่​เจ้า​จัด​ถวาย 13คน‍พื้น‍เมือง​จะ​ต้อง​ทำ​เช่น‍นี้​ทุก‍คน เมื่อ​จะ​ถวาย​เครื่อง‍เผา‍บูชา​เป็น​กลิ่น​ที่​พอ‍พระ‍ทัย​แด่​พระ‍ยาห์‌เวห์ 14ถ้า​คน​ต่าง‍ด้าว​ที่​มา​อาศัย​อยู่​กับ​เจ้า​ชั่ว‍คราว หรือ​ผู้​ที่​อยู่​อย่าง​ถาวร​ท่าม‍กลาง​พวก‍เจ้า จะ​ถวาย​เครื่อง‍เผา‍บูชา​เป็น​กลิ่น​ที่​พอ‍พระ‍ทัย​แด่​พระ‍ยาห์‌เวห์ ก็​ให้​เขา‍ทั้ง‍หลาย​ทำ​เช่น​เดียว​กับ​ที่​พวก‍เจ้า​ทำ​นั้น 15จะ​ต้อง​มี​กฎ‍เกณฑ์​อย่าง​เดียว‍กัน​สำหรับ​ชุม‌นุม‍ชน และ​สำหรับ​คน​ต่าง‍ด้าว​ผู้​มา​อาศัย​อยู่​กับ​เจ้า เป็น​กฎ‍เกณฑ์​ถาวร​ตลอด‍ชาติ‍พันธุ์​ของ​เจ้า คือ​พวก‍เจ้า​เป็น​อย่าง‍ไร คน​ต่าง‍ด้าว​ก็​ต้อง​เป็น​อย่าง​นั้น​เฉพาะ‍พระ‍พักตร์​พระ‍ยาห์‌เวห์ 16จะ​ต้อง​มี​ธรรม‍บัญญัติ​และ​กฎ‍หมาย​อย่าง​เดียว‍กัน​สำหรับ​พวก‍เจ้า และ​สำหรับ​คน​ต่าง‍ด้าว​ที่​มา​อาศัย​อยู่​กับ​เจ้า+

17พระ‍ยาห์‌เวห์​ตรัส​กับ​โม‌เสส​ว่า 18“จง​กล่าว​กับ​คน​อิสรา‌เอล​คือ​พูด​กับ​พวก‍เขา​ว่า เมื่อ​เจ้า​ทั้ง‍หลาย​มา​ถึง​แผ่น‍ดิน​ที่​เรา​จะ​ให้​เจ้า​เข้า​ไป 19และ​เมื่อ​เจ้า​รับ‍ประ‌ทาน​อาหาร​ของ​แผ่น‍ดิน​นั้น เจ้า​จง​ถวาย​เครื่อง‍ถวาย​แด่​พระ‍ยาห์‌เวห์ 20จง​เอา​แป้ง​ส่วน‍แรก​ของ​เจ้า​ที่​บด​แล้ว​มา​ทำ​ขนม​ก้อน​หนึ่ง​ถวาย​เป็น​เครื่อง‍ถวาย เป็น​เครื่อง‍ถวาย​ที่​ได้​จาก​ลาน‍นวด‍ข้าว เจ้า​จง​ถวาย​ขนม​นี้ 21จง​เอา​แป้ง​ส่วน​แรก​ของ​เจ้า​ที่​บด​แล้ว​ถวาย​เป็น​เครื่อง‍ถวาย​แด่​พระ‍ยาห์‌เวห์​ตลอด‍ชาติ‍พันธุ์​ของ​เจ้า​ทั้ง‍หลาย

22“แต่​ถ้า​เจ้า​ทั้ง‍หลาย​ทำ​ผิด​โดย​ไม่​เจตนา และ​ไม่‍ได้​ทำ​ตาม​พระ‍บัญญัติ​ทั้ง‍หมด​นี้ ซึ่ง​พระ‍ยาห์‌เวห์​ตรัส​กับ​โม‌เสส 23คือ​ทุก‍อย่าง​ที่​พระ‍ยาห์‌เวห์​ทรง​บัญชา​พวก‍เจ้า​โดย​โม‌เสส ตั้ง‍แต่​วัน‍ที่​พระ‍ยาห์‌เวห์​ทรง​บัญชา และ​สืบ​ต่อๆ ไป​ตลอด‍ชาติ‍พันธุ์​ของ​เจ้า​ทั้ง‍หลาย 24และ​ถ้า​เป็น​การ​ทำ​ผิด​โดย​ไม่​เจตนา โดย​ที่​ชุม‌นุม‍ชน​ไม่​รู้​เห็น​ด้วย ให้​ชุม‌นุม‍ชน​ทั้ง‍หมด​ถวาย​โค‍หนุ่ม​ตัว‍หนึ่ง​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍เผา‍ทั้ง‍ตัว ให้​เป็น​กลิ่น​ที่​พอ‍พระ‍ทัย​แด่​พระ‍ยาห์‌เวห์ พร้อม​กับ​ธัญ‌บูชา​และ​เครื่อง‍ดื่ม‍บูชา​ที่​คู่​กัน​ตาม​กฎ‍เกณฑ์ รวม​ทั้ง​ถวาย​แพะ‍ผู้​ตัว‍หนึ่ง​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍ลบ‍ล้าง‍บาป 25และ​ให้​ปุ‌โร‌หิต​ลบ​มลทิน​บาป​ให้​แก่​ชุม‌นุม‍ชน​อิสรา‌เอล​ทั้ง‍หมด และ​เขา‍ทั้ง‍หลาย​จะ​ได้​รับ​การ​อภัย เพราะ​เป็น​การ​ทำ​ผิด​โดย​ไม่​เจตนา และ​เขา​ได้​ถวาย​เครื่อง‍เผา‍บูชา​ของ​พวก‍เขา​แด่​พระ‍ยาห์‌เวห์ และ​ถวาย​เครื่อง‍บูชา‍ลบ‍ล้าง‍บาป​เฉพาะ‍พระ‍พักตร์​พระ‍ยาห์‌เวห์ เพื่อ​ความ​ผิด​โดย​ไม่​เจตนา​ของ​เขา 26แล้ว​ชุม‌นุม‍ชน​อิสรา‌เอล​ทั้ง‍หมด​จะ​ได้​รับ​การ​อภัย พร้อม​กับ​คน​ต่าง‍ด้าว​ผู้​อาศัย​อยู่​ท่าม‍กลาง​เขา‍ทั้ง‍หลาย เพราะ‍ว่า​ประ‌ชา‍ชน​ทั้ง‍หมด​เกี่ยว‍พัน​กับ​ความ​ผิด​โดย​ไม่​เจตนา​นั้น

27“ถ้า​ผู้​ใด​ทำ​บาป​ที่​เป็น​ความ​ผิด​โดย​ไม่​เจตนา ก็​ให้​คน​นั้น​ถวาย​แพะ‍เมีย​อายุ​หนึ่ง​ปี​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍ลบ‍ล้าง‍บาป 28และ​ให้​ปุ‌โร‌หิต​ลบ​มลทิน​บาป​ให้​คน‍นั้น​เฉพาะ‍พระ‍พักตร์​พระ‍ยาห์‌เวห์​เนื่อง‍จาก​บาป​ที่​เขา​ทำ​ผิด​โดย​ไม่​เจตนา ให้​ลบ​มลทิน​บาป​แก่​เขา​แล้ว​เขา​จะ​ได้​รับ​การ​อภัย+ 29จง​มี​ธรรม‍บัญญัติ​อย่าง​เดียว‍กัน​สำหรับ​ผู้​ทำ​ผิด​โดย​ไม่​เจตนา คือ​ทั้ง​คน​อิสรา‌เอล​ผู้​เป็น​คน‍พื้น‍เมือง และ​คน​ต่าง‍ด้าว​ที่​อาศัย​อยู่​ท่าม‍กลาง​พวก‍เขา 30แต่​ถ้า​คน​ใด​คน​หนึ่ง​ทำ​ผิด​อย่าง​จง‍ใจ ไม่​ว่า​เขา​จะ​เป็น​คน‍พื้น‍เมือง​หรือ​เป็น​คน​ต่าง‍ด้าว คน‍นั้น​ได้​หมิ่น‍ประ‌มาท​พระ‍ยาห์‌เวห์ เขา​จะ​ต้อง​ถูก​ตัด​ออก​จาก​ท่าม‍กลาง​ชน‍ชาติ​ของ​ตน 31เพราะ​เขา​ดู‍หมิ่น​พระ‍ดำรัส​ของ​พระ‍ยาห์‌เวห์ และ​ขัด‍ขืน​พระ‍บัญญัติ​ของ​พระ‍องค์ เขา​ต้อง​ถูก​ตัด​ออก​อย่าง​แน่​นอน เขา​ต้อง​รับ‍โทษ​ของ​ตน”

โทษ​ของ​คน​ที่​ละ‌เมิด​วัน‍สะ‌บา‌โต

(อพย.31:12-17)

32ขณะ‍ที่​คน​อิสรา‌เอล​อยู่​ใน​ถิ่น‍ทุร‌กัน‌ดาร พวก‍เขา​พบ​ชาย​คน​หนึ่ง​ไป​เก็บ​ฟืน​ใน​วัน‍สะ‌บา‌โต 33พวก​ที่​พบ​เขา​เก็บ​ฟืน​ก็​พา​เขา​มา‍หา​โม‌เสส อา‌โรน และ​ชุม‌นุม‍ชน​ทั้ง‍หมด 34เขา​จึง​ขัง​คน​นั้น​ไว้ เพราะ​ยัง​ไม่​รู้​ว่า​จะ​ทำ​กับ​เขา​อย่าง‍ไร 35แล้ว​พระ‍ยาห์‌เวห์​ตรัส​กับ​โม‌เสส​ว่า “ชาย​คน‍นั้น​จะ​ต้อง​ถูก​ลง‍โทษ​ถึง​ตาย ชุม‌นุม‍ชน​ทั้ง‍หมด​ต้อง​เอา​หิน​ขว้าง​เขา​ให้​ตาย​ที่​นอก‍ค่าย” 36ชุม‌นุม‍ชน​ทั้ง‍หมด​จึง​พา​เขา​มา​ที่​นอก‍ค่าย และ​เอา​หิน​ขว้าง​เขา​จน​ตาย ตาม​ที่​พระ‍ยาห์‌เวห์​ทรง​บัญชา​โม‌เสส

ติด​พู่​ที่​ชาย‍เสื้อ‍คลุม

37แล้ว​พระ‍ยาห์‌เวห์​ตรัส​กับ​โม‌เสส​ว่า 38“จง​พูด​กับ​คน​อิสรา‌เอล​และ​สั่ง​พวก‍เขา​ให้​ทำ​พู่​ที่​มุม​ของ​ชาย‍เสื้อ‍คลุม+ ตลอด‍ชาติ‍พันธุ์​ของ​เขา และ​ให้​เอา​ด้าย‍สี‍ฟ้า​ติด​ที่​พู่​ของ​แต่​ละ​มุม 39เพื่อ​เจ้า​ทั้ง‍หลาย​จะ​มอง‍ดู​พู่​นั้น และ​จด‍จำ​พระ‍บัญญัติ​ทั้ง‍หมด​ของ​พระ‍ยาห์‌เวห์​แล้ว​ปฏิ‌บัติ​ตาม เพื่อ​เจ้า​จะ​ไม่​ทำ​อะไร​ตาม​ความ​พอ‍ใจ​ของ​เจ้า หรือ​ตาม​ที่​ตา​ของ​พวก‍เจ้า​อยาก​เห็น ซึ่ง​นำ​ให้​เจ้า​หลง‍ไป​เล่น‍ชู้​ตาม​นั้น 40เพื่อ​ว่า​พวก‍เจ้า​จะ​จด‍จำ​และ​ทำ​ตาม​พระ‍บัญญัติ​ทั้ง‍หมด​ของ​เรา และ​เป็น​คน​บริ‌สุทธิ์​แด่​พระ‍เจ้า​ของ​เจ้า​ทั้ง‍หลาย 41เรา​คือ​ยาห์‌เวห์​พระ‍เจ้า​ของ​เจ้า​ผู้‍นำ​พวก‍เจ้า​ออก​จาก​แผ่น‍ดิน​อียิปต์ เพื่อ​เป็น​พระ‍เจ้า​ของ​พวก‍เจ้า เรา​คือ​ยาห์‌เวห์​พระ‍เจ้า​ของ​เจ้า”

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index