Ecrã de busca

เลวีนิติ int

บท‍นำ

พระ‍ธรรม​เลวี‌นิติ​ประ‌กอบ​ด้วย​กฎ‍เกณฑ์​ต่างๆ เกี่ยว‍กับ​การ​นมัส‌การ​และ​ศาสน‌พิธี​ของ​อิสรา‌เอล​โบ‌ราณ​และ​กฎ‍เกณฑ์​สำหรับ​ปุ‌โร‌หิต​ผู้​รับ‍ผิด‍ชอบ​ใน​การ​ดำ‌เนิน​ตาม​กฎ‍เกณฑ์​เหล่า‍นี้

ประ‌เด็น​หลัก​ของ​พระ‍ธรรม​นี้ คือ ความ​บริ‌สุทธิ์​ของ​พระ‍เจ้า​ตลอด‍จน​วิถี‍ทาง​ต่างๆ ที่​ประ‌ชา‍กร​ของ​พระ‍องค์​จะ​ต้อง​ทำ​ใน​การ​นมัส‌การ​พระ‍องค์ และ​หลัก​ใน​การ​ดำ‌เนิน​ชีวิต​ที่​จะ​ช่วย​รักษา​สัม‌พันธ‌ภาพ​กับ​พระ‍องค์

ข้อ​พระ‍ธรรม​ที่​รู้‍จัก​กัน​ดี​ที่‍สุด​ของ​พระ‍ธรรม​เล่ม​นี้ คือ เลวี‌นิติ​บท​ที่ 19 ข้อ 18 ซึ่ง​พระ‍เยซู​ทรง​เรียก​ว่า พระ‍บัญญัติ​ที่​ใหญ่​เป็น​ที่​สอง ความ​ว่า “จง​รัก​เพื่อน‍บ้าน​เหมือน​รัก​ตน‍เอง”

โครง‍ร่าง​ของ​เนื้อ‍หา

1. กฎ‍เกณฑ์​เกี่ยว‍กับ​ของ‍ถวาย​และ​เครื่อง‍บูชา (1:1-7:38)

2. การ​ทรง​แต่ง‍ตั้ง​อา‌โรน​และ​บุตร​ของ​ท่าน​เป็น​ปุ‌โร‌หิต (8:1-10:20)

3. กฎ‍เกณฑ์​เกี่ยว‍กับ​สิ่ง​ที่​สะอาด​และ​สิ่ง​ที่​เป็น​มลทิน (11:1-15:33)

4. วัน​ลบ​มลทิน (16:1-34)

5. กฎ‍เกณฑ์​เกี่ยว‍กับ​ความ​บริ‌สุทธิ์​ใน​การ​ดำ‌เนิน​ชีวิต​และ​การ​นมัส‌การ (17:1-27:34)

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index