Ecrã de busca

อพยพ 37

การ​ทำ​หีบ‍แห่ง‍สักขี‍พยาน

(อพย.25:10-22)

1เบ‌ซา‌เลล​ทำ​หีบ​ด้วย​ไม้​กระ‌ถิน‍เทศ ยาว 110 เซนติ‌เมตร กว้าง 66 เซนติ‌เมตร และ สูง 66 เซนติ‌เมตร 2หีบ​นั้น​เขา​หุ้ม​ด้วย​ทอง‍คำ​บริ‌สุทธิ์ ทั้ง​ด้าน‍ใน​และ​ด้าน‍นอก และ​ได้​ทำ​ขอบ​ด้วย​ทอง‍คำ​ล้อม‍รอบ​หีบ​นั้น 3เขา​หล่อ​ห่วง​ทอง‍คำ​สี่​ห่วง​สำหรับ​หีบ​นั้น​ติด​ไว้​ที่​มุม​ทั้ง​สี่ ด้าน​นี้​สอง​ห่วง​และ​ด้าน​นั้น​สอง​ห่วง 4เขา​ทำ​คาน‍หาม​ด้วย​ไม้​กระ‌ถิน‍เทศ​แล้ว​หุ้ม​ด้วย​ทอง‍คำ 5เขา​สอด​คาน‍หาม​เข้า​ที่​ห่วง​ข้าง​หีบ​สำหรับ​ใช้​ยก​หาม​หีบ​นั้น 6แล้ว​เขา​ทำ​พระ‍ที่‍นั่ง‍กรุณา​ด้วย​ทอง‍คำ​บริ‌สุทธิ์ ยาว 110 เซนติ‌เมตร กว้าง 66 เซนติ‌เมตร 7เขา​ทำ​เค‌รูบ​ทอง‍คำ​สอง​รูป​โดย​ใช้​ค้อน​เป็น​เครื่อง‍มือ​ทำ ที่​ปลาย​พระ‍ที่‍นั่ง‍กรุณา​ทั้ง‍สอง​ข้าง 8เขา​ทำ​เค‌รูบ​ไว้​ที่​ปลาย​พระ‍ที่‍นั่ง‍กรุณา​ข้าง​ละ​รูป เขา​ทำ​เค‌รูบ​นั้น​ที่​ตอน‍ปลาย​ทั้ง‍สอง​ข้าง​เป็น​เนื้อ​เดียว​กับ​พระ‍ที่‍นั่ง‍กรุณา 9เค‌รูบ​กาง​ปีก​ขึ้น​สูง​ปก​พระ‍ที่‍นั่ง‍กรุณา​ไว้ และ​หัน‍หน้า​เข้า‍หา​กัน คือ​เค‌รูบ​หัน‍หน้า​มา​ตรง​พระ‍ที่‍นั่ง‍กรุณา

การ​ทำ​โต๊ะ​ขนม‍ปัง​เฉพาะ‍พระ‍พักตร์

(อพย.25:23-30)

10เขา​เอา​ไม้​กระ‌ถิน‍เทศ​มา​ทำ​โต๊ะ​ตัว‍หนึ่ง ยาว 88 เซนติ‌เมตร กว้าง 44 เซนติ‌เมตร และ สูง 66 เซนติ‌เมตร 11เขา​หุ้ม​โต๊ะ​นั้น​ด้วย​ทอง‍คำ​บริ‌สุทธิ์ และ​ทำ​ขอบ​ด้วย​ทอง‍คำ​ล้อม‍รอบ​โต๊ะ​นั้น​ด้วย 12เขา​ทำ​กรอบ​โต๊ะ​นั้น​กว้าง 7.5 เซนติ‌เมตร​โดย​รอบ แล้ว​ทำ​ขอบ​ด้วย​ทอง‍คำ​ล้อม‍รอบ​กรอบ​นั้น 13เขา​หล่อ​ห่วง​ทอง‍คำ​สี่​ห่วง​ติด​ไว้​ที่​มุม​ขา​โต๊ะ​ทั้ง​สี่ 14ห่วง​นั้น​ชิด​กับ​กรอบ​สำหรับ​สอด​คาน‍หาม 15เขา​ทำ​คาน‍หาม​ด้วย​ไม้​กระ‌ถิน‍เทศ แล้ว​หุ้ม​ด้วย​ทอง‍คำ​สำหรับ​หาม​โต๊ะ​นั้น 16และ​เขา​ทำ​เครื่อง‍ใช้​สำหรับ​โต๊ะ​นั้น มี​จาน ชาม​เล็ก ช้อน กับ​อ่าง​และ​คน‍โท​ที่​ใช้​ริน​เครื่อง‍ดื่ม‍บูชา ซึ่ง​ทำ​ด้วย​ทอง‍คำ​บริ‌สุทธิ์

การ​ทำ​คัน‍ประ‌ทีป

(อพย.25:31-40)

17เขา​ใช้​ค้อน​เป็น​เครื่อง‍มือ​ทำ​คัน‍ประ‌ทีป​ด้วย​ทอง‍คำ​บริ‌สุทธิ์ อีก‍ทั้ง​ฐาน​และ​ลำ‍ตัว​ของ​คัน‍ประ‌ทีป ดอก ฐาน‍ดอก​และ​กลีบ​ก็​ทำ​เป็น​เนื้อ​เดียว​กับ​คัน‍ประ‌ทีป 18มี​กิ่ง​หก​กิ่ง​แยก​ออก​จาก​ลำ​คัน‍ประ‌ทีป​นั้น​ข้าง​ละ​สาม​กิ่ง 19แต่​ละ​กิ่ง​ที่​ยื่น​ออก​มา​จาก​คัน‍ประ‌ทีป มี​ดอก​เหมือน​ดอก​อัล‌มอนด์​สาม​ดอก ทุกๆ ดอก​มี​ฐาน‍ดอก​และ​กลีบ 20และ​ตรง​ลำ​คัน‍ประ‌ทีป​นั้น มี​ดอก​สี่​ดอก​เหมือน​ดอก​อัล‌มอนด์​ทั้ง​ฐาน‍ดอก​และ​กลีบ 21ใต้​กิ่ง​ทุกๆ คู่​ที่​ยื่น​ออก​จาก​ลำ​คัน‍ประ‌ทีป​นั้น จะ​มี​ฐาน‍ดอก​หนึ่ง​อัน 22ฐาน‍ดอก​และ​กิ่ง​เป็น​เนื้อ​เดียว​กับ​คัน‍ประ‌ทีป ทุก​ส่วน​เป็น​เนื้อ​เดียว‍กัน​ด้วย​ทอง‍คำ​บริ‌สุทธิ์​โดย​ใช้​ค้อน​เป็น​เครื่อง‍มือ​ทำ 23เขา​ทำ​ตะ‌เกียง​เจ็ด​ดวง​ของ​คัน‍ประ‌ทีป​นั้น ตะ‌ไกร​ตัด​ไส้‍ตะ‌เกียง​และ​ถาด​ใส่​ตะ‌ไกร​ด้วย​ทอง‍คำ​บริ‌สุทธิ์ 24เขา​ทำ​คัน‍ประ‌ทีป​และ​เครื่อง‍ใช้​ทุก‍อย่าง​สำหรับ​คัน‍ประ‌ทีป​นั้น​ด้วย​ทอง‍คำ​บริ‌สุทธิ์​หนัก 35 กิโล‍กรัม

การ​ทำ​แท่น​เผา​เครื่อง‍หอม

(อพย.30:1-5)

25เขา​สร้าง​แท่น‍บูชา​สำหรับ​เผา​เครื่อง‍หอม​ด้วย​ไม้​กระ‌ถิน‍เทศ ยาว 45 เซนติ‌เมตร กว้าง 45 เซนติ‌เมตร เป็น​รูป​สี่‍เหลี่ยม‍จัตุ‌รัส และ สูง 90 เซนติ‌เมตร เชิง‍งอน​ที่​มุม​แท่น​นั้น​ก็​เป็น​ไม้​ชิ้น​เดียว​กับ​แท่น 26เขา​หุ้ม​แท่น​นั้น​ด้วย​ทอง‍คำ​บริ‌สุทธิ์ ทั้ง​ด้าน‍บน​และ​ด้าน‍ข้าง​ทุก​ด้าน และ​เชิง‍งอน​ด้วย และ​เขา​ทำ​ขอบ​ด้วย​ทอง‍คำ​ล้อม‍รอบ​แท่น​นั้น 27เขา​ทำ​ห่วง​ทอง‍คำ​สอง​ห่วง​ติด​ไว้​ใต้​ขอบ​ด้าน​ละ​ห่วง​ตรง‍ข้าม​กัน​สำหรับ​สอด​ไม้​คาน‍หาม 28เขา​ทำ​ไม้‍คาน‍หาม​นั้น​ด้วย​ไม้​กระ‌ถิน‍เทศ​หุ้ม​ด้วย​ทอง‍คำ

การ​ปรุง​น้ำ‍มัน‍เจิม​และ​เครื่อง‍หอม

(อพย.30:22-38)

29เขา​ปรุง​น้ำ‍มัน‍เจิม​อัน​ศักดิ์‍สิทธิ์​และ​ปรุง​เครื่อง‍หอม​บริ‌สุทธิ์ ด้วย​เครื่อง‍เทศ​ตาม​ศิลปะ​ของ​ช่าง‍ปรุง+

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index