Ecrã de busca

لاویان 18

فصل هجدهم

زنا و اعمال زشت

1‏-2خداوند به موسی فرمود که به قوم اسرائیل بگوید: «من خداوند، خدای شما هستم. 3از کارهای مردم مصر که در کشور شان زندگی می کردید، پیروی نکنید. یا از کارهای کنعانیان که شما را در سرزمین شان می برم، تقلید ننمائید. 4احکام مرا بجا آورید و از فرایض من اطاعت کنید، زیرا من خداوند، خدای شما هستم. 5پس از احکامی که به شما می دهم و از قوانینی که برای تان وضع می کنم پیروی نمائید تا زندگی خود را حفظ کنید.

6هیچ کسی نباید با شخصی که محرم او است همبستر شود. 7با مادرت همبستر مشو، زیرا با این عمل، مادر خود را بی عصمت می سازی. 8اگر با زنان دیگر پدرت همبستر شوی پدرت را بی حرمت می کنی. 9با خواهر یا خواهر نا سکه ات، چه دختر پدرت باشد چه از مادرت، چه در خانه تولد یافته باشد چه در خارج، نباید همبستر شوی. 10با دختر پسرت و یا دختر دخترت همبستر نشوی، زیرا که این کار سبب بی عفتی آن ها و رسوائی خودت می شود. 11با دختر زن پدرت همبستر مشو، زیرا آن دختر هم خواهر تو است. 12‏-13با عمه که خواهر پدرت یا خاله که خواهر مادرت است همبستر مشو. 14با زن کاکایت که او هم بجای عمه ات می باشد همبستر مشو. 15با عروست همبستر مشو، چون او زن پسرت است. 16با زن برادرت همبستر مشو، زیرا با این کارت برادرت را بی حرمت می سازی. 17اگر با زنی رابطۀ جنسی داشته ای نباید با دختر یا نواسۀ او همبستر شوی، چون ایشان از اقارب نزدیک او می باشند و این عمل قبیحی است. 18تا زمانی که زنت زنده است نباید با خواهر او عروسی کنی.

19با زنی که عادت ماهانه دارد همبستر مشو. 20تو نباید با زن یک شخص دیگر همبستر شوی، زیرا که بوسیلۀ او نجس می شوی. 21هیچ یک از فرزندانت را برای خدای مولک بر قربانگاه او نسوزان، چون این عمل نام خداوند، خدای ترا بی حرمت می سازد. 22هیچ مردی نباید با مرد دیگری رابطۀ جنسی داشته باشد، زیرا خدا از این کار نفرت دارد. 23هیچ زن یا مردی نباید با حیوانی رابطۀ جنسی داشته باشد، چون با این عمل خود را نجس می سازد و این یک کار بسیار زشت است.

24با این اعمال خود را نجس نسازید، زیرا بخاطر همین کار است که می خواهم همه اقوامی را که در این سرزمین زندگی می کنند بیرون رانده شما را در آن جای دهم. 25آن سرزمین بخاطر اعمال زشت آن ها آلوده شد، بنابران می خواهم همه ساکنین آنجا را به سزای اعمال شان رسانده آن ها را از آنجا بیرون اندازم. 26همگی باید قوانین و احکام مرا بجا آورده از ارتکاب اعمال زشت خودداری کنند. چه بیگانه باشند چه اسرائیلی. 27زیرا با اعمال قبیح آن مردمی که پیش از شما در آنجا بودند، آن سرزمین آلوده شد. 28و شما هم اگر به آن گونه اعمال دست بزنید و آن سرزمین را آلوده کنید، مثل آن مردم از آنجا بیرون افگنده می شوید. 29زیرا هر کسی که مرتکب یکی از این اعمال زشت شود از بین قوم طرد می گردد. 30لهذا هرگز با ارتکاب اعمال قبیح آن مردم خود را آلوده نسازید، بلکه فرایض و اوامر مرا بجا آورید، زیرا من خداوند، خدای شما هستم.»

Today's Dari Version

Dari Bible (Today’s Dari Version 2008) © Scripture text used by permission of copyright owner.

More Info | Version Index