Ecrã de busca

AR XUWA 3

Ar Hesu ne ar Nikodemo

1Mi ꞌbu̱ nꞌar ñꞌo̱ho̱ mar de̱ngaꞌbe̱pate már thuhu Nikodemo, mar ndö madeda yá mixodyowi.

2Nunu̱ ba e nxui bi kꞌönga ar Hesu ne bi ꞌñembabi:

—Utate, di pöhe xpa pe̱ñꞌa Jö ngu ár utate, ngetho hingi tsa̱ to da ꞌyo̱tꞌa nuya ntꞌudi gi o̱tge nuꞌmu̱ hingi ꞌbu̱hwiꞌö.

3Ar Hesu bi döti ne bi ꞌñembabi:

—Xa majöni di xiꞌaꞌi, nöꞌö togo hinda mengi da mꞌu̱ manꞌagi, hinda tsa̱ da hyandwa ár tsꞌu̱tꞌwi Jö.

4Ar Nikodemo bi ꞌñembabi:

—Hanja tsa̱ da mengi da mꞌu̱ manꞌagi nꞌar ñꞌo̱ho̱ xi ndönzia. Hage tsa̱ da yu̱tꞌa hár mu̱i ár nönö manꞌagi, ne da mengi da mꞌu̱i.

5Bi dötwa ar Hesu:

—Xa majöni di xiꞌaꞌi, nöꞌö togo hinda mꞌu̱ har dehe ne hár Hñö Jö, hinda tsa̱ da yu̱tꞌa hár tsꞌu̱tꞌwi Jö.

6Nuꞌu̱ to gatho xi ꞌyo̱nga nꞌar jöꞌi, ar jöꞌi nꞌehe. Ha nuꞌu̱ xi umba ár te ár Hñö Jö, ar hñö nꞌehe.

7Yo gi ꞌyo̱ nuꞌmu̱ di xiꞌaꞌi, mahyoni gi pengi gi mꞌu̱ manꞌagi.

8Ar ndöhi habu̱ gatho ꞌyo ne gi o̱de bu̱, ha hingi pödi habu̱ xpa ehe, wa habu̱ di ma. Njapꞌu̱ nuꞌu̱ xi mꞌu̱ manꞌagi xi nzinga ár Hñö Jö.

9Ar Nikodemo bi dödi ne bi ꞌñembabi:

—Hanja tsa̱ da tho njapꞌu̱.

10Ar Hesu bi dödi ne bi ꞌñenö:

—Ár utateꞌi ya me Israel, yoꞌö hingi pöhyu̱.

11Xa majöni di xiꞌaꞌi, nöꞌö di pöhe di xiꞌahu̱, ne nöꞌö xta hanthe di da̱he majöni, ha nuꞌahu̱ hingi ñꞌemu̱ihu̱ nöꞌö di xiꞌahe.

12Nuꞌmu̱ hingi ñꞌemu̱ihu̱ nöꞌö di xiꞌahu̱ di he̱kwa nöꞌö te jawa har ximha̱i, hanja ma gi ñꞌemu̱ihu̱ nuꞌmu̱ ga xiꞌahu̱ nuꞌu̱ te janu̱ mhetsꞌi.

13Hinto xi bo̱xa mañö mhetsꞌi, gese̱ꞌö ba kö mhetsꞌi, gehnu̱ Togo ba e bi Njöꞌi, ar mengunu̱.

14Ne njangu ar Moise bi tsu̱ta nꞌar kꞌeñö ha nꞌar za, núꞌmu̱ mi ꞌyo ya me Israel ha ya otꞌatꞌo̱ho̱, ma da njapꞌu̱ Nöꞌö Togo ba e bi Njöꞌi, mahyoni da tsꞌu̱ta ha nꞌar za nꞌehe.

15Ne gatho nuꞌu̱ togo da ñꞌemu̱i, hinda mꞌe̱di, ma da me̱sꞌu̱ ar te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi.

Jö xa bi mö ya meximha̱i

16Jö xa bi mö ya meximha̱i, jange bi unga nöꞌö nꞌase̱ ár Tꞌu̱, ne njapꞌu̱ gatho nuꞌu̱ togo da ñꞌemu̱i, hinda mꞌe̱di, ma da me̱ꞌsa ar te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi.

17Ngetho Jö hinxpa pe̱hna ár Tꞌu̱ har ximha̱i da me̱hna har ꞌbe̱xui ya meximha̱i. Xpa pe̱hni da po̱hyu̱.

18Nöꞌö togo da ñꞌemu̱ibiꞌö, hinda ma da ꞌbe̱hna har ꞌbe̱xui. Ha nöꞌö togo hinda ñꞌemu̱i, xi tꞌe̱kwabi da ꞌbe̱hna har ꞌbe̱xui, ngetho himbi ñꞌemu̱ibi nöꞌö nꞌase̱ ár Tꞌu̱ Jö.

19Nuꞌu̱ ma da mꞌe̱hna har ꞌbe̱xui, ngetho ar hyatsꞌi ba ekwa har ximha̱i, ha nuꞌu̱ xa bi mö ar ꞌbe̱xui, ngetho himi o̱tꞌu̱ nöꞌö xiñho.

20Gatho nuꞌu̱ togo o̱tꞌa nöꞌö hingi ho, u̱tsa ar hyatsꞌi, ne hingi kwatꞌi, njapꞌu̱ hinda nheki hingi ho nöꞌö o̱tꞌe.

21Ha nöꞌö togo o̱tꞌa nöꞌö majöni, kwatꞌa har hyatsꞌi, honi da nheki nöꞌö o̱tꞌe, ngetho o̱tꞌe ju̱mpa ár tsꞌe̱di Jö.

Ár ꞌya̱te ar ñꞌo̱ho̱ nthöti

22Mꞌe̱fa ar Hesu bi me̱wi yá ma̱xte har ha̱i Nhudea, ne ka ba ꞌbu̱hnu̱ ꞌra ya pa, mi xixthe ya jöꞌi.

23Ar Xuwa nꞌehe mi xixthe núnu̱ Enon getꞌu̱ ar hnini Salim, ngetho mi janu̱ nze̱ye̱ ar dehe. Jange ya jöꞌi mi panu̱ nda nxixtheꞌu̱.

24Gathoyu̱ bi thogi núꞌmu̱ hinxki tꞌetꞌatho ar fa̱di ar Xuwa.

25Nuꞌmú̱ yá ma̱xte ar Xuwa bi ntsa̱hñökiwi yá mixodyowi, mi no̱ñꞌu̱ ar xixthe ntꞌaxki.

26Bi ma ba kꞌöꞌsa ar Xuwa, ne bi ꞌñembabi:

—Utate, nunar ñꞌo̱ho̱ ga nthe̱wi ꞌrandi ar döthe Hordan, nöꞌö ga da̱majöninu̱, xixthe nꞌehe, ne gatho ya jöꞌi pa bi tsu̱di.

27Ar Xuwa bi dödi ne bi ꞌñenö:

—Hinto tsa̱ te da me̱ꞌsase̱ nuꞌmu̱ hingo xi umba Jö.

28Nuꞌahu̱ xka ꞌyo̱se̱hu̱ núꞌmu̱ nda enö: Nuga hindar Kristo. Ho̱nse̱ xpa ꞌbe̱nkagi ga ꞌbe̱tꞌo.

29Njangu nꞌar ñꞌo̱ho̱ ma da nthöti, go ma da zixa ar ꞌbe̱hñöꞌö, ha nöꞌö ar ꞌya̱te ñꞌowi, o̱xa nöꞌö te mö ne xa johya. Di njagapꞌu̱ nꞌehe, di johya di o̱ nöꞌö te thogi.

30Ngetho mahyoni da hñuxa ár nsuꞌö, ne nuga da the ma nsu.

Nöꞌö ba e mhetsꞌi

31Nöꞌö xpa e mhetsꞌi töpa ár nsu nuya ꞌbu̱kwa har ximha̱i. Ha nuya meximha̱i ár me̱ti ar ximha̱i, ne ho̱nse̱ mönga nöꞌö te jawa. Hö, töte ár nsu nöꞌö togo xpa e mhetsꞌi.

32Nunu̱ xipa ya jöꞌi te xpa o̱de ne xpa handnu̱, mödi njapꞌu̱ hinto ñꞌemu̱i nöꞌö möñꞌö.

33Nuꞌu̱ togo hömba ár mhö, ñꞌu njapꞌu̱ majöni nöꞌö mönga Jö.

34Nöꞌö togo xpa pe̱hna Jö, mömba ár mhöꞌö, ngetho Jö hingi e̱mbatho ár Hñö umbabi.

35Jö ar Dada xa mö ár Tꞌu̱, jange xi ꞌye̱ntꞌwa gatho hár ꞌye̱.

36Nöꞌö togo ñꞌemu̱i ar Tꞌu̱, pe̱ꞌsa ar te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi. Ha nöꞌö hingi ne da ñꞌemu̱i ar Tꞌu̱, hinda ma da me̱ꞌsa nunar tenu̱, ho̱nse̱ ár kwe̱ Jö ma da nthe̱xkwiꞌö.