Ecrã de busca

โรม 5:9

9บ่าเดี่ยว​นี้​เมื่อ​พระเจ้า​โผด​หื้อ​หมู่​เฮา​เป๋น​คน​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​แล้ว​โดย​เลือด​ของ​พระเยซู นัก​เหลือ​นั้น​หมู่​เฮา​จะ​ป๊น​จาก​ก๋าน​ลง​โต้ษ​ของ​พระเจ้า​โดย​พระองค์​ตวย