Ecrã de busca

วิวรณ์ 11

พยาน​ตึง​สอง

1หลังจาก​นั้น ข้าพเจ้า​ก็​ได้ฮับ​ไม้อ้อ​ยาว​อัน​นึ่ง​ไว้​ใจ๊​เป๋น​ไม้​วัด​มอก แล้ว​มี​เสียง​บอก​ข้าพเจ้า​ว่า “ไป​วัด​ขนาด​พระวิหาร​ของ​พระเจ้า​กับ​แต้น​ปู่จา แล้ว​นับ​จ๋ำนวน​คน​ตี้​ก่ำลัง​นมัสก๋าน​อยู่​ใน​พระวิหาร​นั้น​ตวย 2แต่​บ่ต้อง​วัด​ข่วง​จั๊น​นอก​ของ​พระวิหาร ย้อน​ได้​ยก​หื้อ​กับ​คน​ต่างจ้าด​แล้ว หมู่​เขา​จะ​ย่ำ​ไป​กู้​ตี้​กู้​ตาง​ใน​เมือง​ตี้​บริสุทธิ์​เป๋น​เวลา​สี่​สิบ​สอง​เดือน 3แล้ว​เฮา​จะ​ส่ง​พยาน​ของ​เฮา​ไป​สอง​คน​กับ​หื้อ​ฤทธิ์​อำนาจ​หมู่​เขา หมู่​เขา​จะ​นุ่ง​ผ้า​กระสอบ แล้ว​บอก​ถ้อยกำ​ของ​เฮา​เป๋น​เวลา​นึ่ง​ปัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​วัน”

4พยาน​ตึง​สอง​นั้น​ก็​คือ เก๊า​บ่ากอกเทศ​สอง​เก๊า กับ​ขา​ตั้ง​โกมไฟ​สอง​อัน เซิ่ง​พยาน​ตึง​สอง​นี้​เป๋น​ผู้​ตี้​ยืน​อยู่​ต่อ​หน้า​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า ผู้​ปกครอง​โลก​นี้ 5ถ้า​มี​ใผ​ฮิ​ตี้​จะ​เยียะ​ฮ้าย​พยาน​ตึง​สอง​นี้​ก็​จะ​มี​ไฟ​ออก​จาก​ปาก​ของ​หมู่​เขา​ตึง​สอง เผา​ทำลาย​ศัตรู๋​นั้น​เหีย ถ้า​มี​ใผ​พยายาม​เยียะ​ฮ้าย​เขา​ตึง​สอง ก็​จะ​ต้อง​ต๋าย​จาอี้ 6พยาน​ตึง​สอง​นี้​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​ตี้​จะ​ตึด​ต๊องฟ้า​บ่หื้อ​ฝน​ตก​ต๋อน​ตี้​หมู่​เขา​ก่ำลัง​บอก​ถ้อย​กำ​ของ​พระเจ้า​อยู่ หมู่​เขา​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​เยียะ​หื้อ​แหล่ง​น้ำ​ตึง​หมด​ก๋าย​เป๋น​เลือด กับ​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​ตี้​จะ​เยียะ​หื้อ​เกิด​ความ​ฉิบหาย​ต่างๆ บน​โลก​กี่​เตื้อ​ก็​ได้​ต๋าม​ตี้​ต้อง​ก๋าน 7เมื่อ​หมู่​เขา​เป๋น​พยาน​เสร็จ​แล้ว จะ​มี​สัตว์​ฮ้าย​ตั๋ว​นึ่ง​ขึ้น​มา​จาก​ขุม​ตี้​เลิ็ก​ตี้​สุด ออก​มา​ต่อสู้​กับ​หมู่​เขา สัตว์​นั้น​จะ​มี​ชัย​กับ​ฆ่า​หมู่​เขา​เหีย 8ศพ​ของ​เขา​ตึง​สอง​จะ​นอน​ก๋อง​อยู่​บน​ถนน​ใน​เมือง​อัน​ยิ่งใหญ่ เป๋น​เมือง​ตี้​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ของ​หมู่​เขา​ได้​ถูก​เขิง​บน​ไม้​ก๋าง​เขน​เหมือน​กั๋น เซิ่ง​ได้​จื้อ​เป๋น​กำ​เผียบ​ว่า โสโดม​กับ​อียิปต์ 9คน​จาก​กู้​เจื๊อ​จ้าด กู้​เผ่า กู้​ภาษา กับ​กู้​ประเทศ จะ​ปักต๋าผ่อ​ศพ​ของ​หมู่​เขา​เป๋น​เวลา​สาม​วัน​เกิ่ง กับ​จะ​บ่ยอม​หื้อ​เอา​ศพ​นั้น​ไป​ฝัง 10คน​บน​โลก​นี้​ก็​จะ​มี​ความ​สุข ย้อน​เขา​ตึง​สอง​ต๋าย​แล้ว หมู่​เขา​จะ​เลี้ยง​ฉลอง​กับ​หื้อ​ของ​ขวัญ​แก่​กั๋น ย้อน​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​ตึง​สอง​คน​นี้​ได้​เยียะ​หื้อ​คน​หมู่​นั้น​ตี้​อยู่​บน​โลก​ทน​ตุ๊ก​ทรมาน 11แต่​หลังจาก​ผ่าน​ไป​สาม​วัน​เกิ่ง พระเจ้า​หื้อ​ลมหายใจ๋​ตี้​หื้อ​จีวิต​กับ​เขา​ตึง​สอง​แหม หมู่​เขา​ก็​ลุก​ขึ้น​ยืน หมู่​คน​ตี้​หัน​ก็​อก​สั่น​ขวัญ​หาย 12เขา​ตึง​สอง​ได้ยิน​เสียง​ดัง​จาก​สวรรค์​อู้​กับ​หมู่​เขา​ว่า “หื้อ​ขึ้น​มา​ตี้​นี่” มี​เมฆ​มา​ฮับ​หมู่​เขา​ขึ้น​ไป​บน​สวรรค์ หมู่​ศัตรู๋​ของ​หมู่​เขา​ก็​หัน​ตวย 13ใน​เวลา​เดียว​กั๋น​ก็​เกิด​แผ่นดิน​ไหว​อย่าง​แฮง เยียะ​หื้อ​นึ่ง​ใน​สิบ​ส่วน​ของ​เมือง​นั้น​ถูก​ทำลาย​ลง มี​คน​ต๋าย​เจ็ด​ปัน​คน​จาก​แผ่นดิน​ไหว ส่วน​คน​ตี้​เหลือ​อยู่​ก็​อกสั่นขวัญหาย ก็​ปา​กั๋น​สรรเสริญ​พระเจ้า​ตี้​ปกครอง​ใน​สวรรค์

14เรื่อง​ฉิบหาย​อัน​ตี้​สอง​ผ่าน​ไป​แล้ว ผ่อ​เต๊อะ เรื่อง​ฉิบหาย​อัน​ตี้​สาม​ก่ำลัง​จะ​เกิด​ขึ้น​ใน​เวยๆ นี้

แก​ตี้​เจ็ด

15เมื่อ​เสียง​แก​จาก​ทูตสวรรค์​องค์​ตี้​เจ็ด​ดัง​ขึ้น ก็​มี​เสียง​หลาย​เสียง​ใน​สวรรค์​ดัง​ขึ้น​อู้​ว่า

“แผ่นดิน​ของ​โลก​นี้​ได้​ก๋าย​เป๋น​แผ่นดิน​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ของ​เฮา​กับ​พระคริสต์​ของ​พระองค์

แล้ว​พระองค์​จะ​ปกครอง​ตลอดไป”

16หมู่​ผู้​อาวุโส​ซาว​สี่​คน​ตี้​นั่ง​อยู่​บน​บัลลังก์​ของ​ต๋น​ตั๊ด​หน้า​พระเจ้า ก็​ก้ม​ลง​กราบ​นมัสก๋าน​พระเจ้า 17กับ​อู้​ว่า

“ข้าพเจ้า​ตังหลาย​ขอบคุณ​พระองค์ องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า

พระเจ้า​ผู้​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​สูงสุด

ผู้​ตี้​เป๋น​อยู่​ใน​บ่าเดี่ยวนี้​กับ​ใน​อดีต

ย้อน​ว่า​พระองค์​ได้​ใจ๊​อำนาจ​อัน​ยิ่ง​ใหญ่​ของ​พระองค์​แล้ว

กับ​ได้​ตั้งเก๊า​ปกครอง​แผ่นดิน​โลก

18จ้าด​ตังหลาย​ตี้​บ่ได้​เจื้อ​พระองค์​ปา​กั๋น​โขด​แค้น

แต่​บ่าเดี่ยว​นี้​เถิง​เวลา​แล้ว​ตี้​พระองค์​จะ​แสดง​ความ​โขด​ของ​พระองค์

เถิง​เวลา​ตี้​พระองค์​จะ​ตัดสิน​คน​ตี้​ต๋าย​ไป​แล้ว

กับ​เถิง​เวลา​ตี้​หมู่​ผู้​ฮับใจ๊​ของ​พระองค์​คือ​หมู่​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​จะ​ได้​ฮับ​รางวัล

ฮ่วม​กับ​คน​ของ​พระองค์​คือ​คน​หมู่​นั้น​ตี้​เคารพ​ยำเก๋ง​พระองค์ ตึง​ผู้ใหญ่​กับ​ผู้น้อย

เถิง​เวลา​แล้ว​ตี้​พระองค์​จะ​ทำลาย​คน​หมู่​นั้น​ตี้​ได้​ทำลาย​แผ่นดิน​โลก”

19จาก​นั้น​พระวิหาร​ของ​พระเจ้า​ใน​สวรรค์​ก็​เปิด​ออก ข้าพเจ้า​หัน​หีบ​ใส่​พันธสัญญา​ของ​พระองค์​ใน​พระวิหาร​นั้น กับ​มี​ฟ้า​แมบ​กับ​ฟ้า​ฮ้อง​ดัง แผ่นดินไหว กับ​ลมหลวง​มี​บ่าเห็บ​ตก​หนัก​ขนาด