Ecrã de busca

LUCAS 5:36

36Jøts ja nay jaꞌagøjxp ya̱ꞌa̱t ttanɨmadya̱ktøjkɨyɨɨꞌñ:

―Kaꞌaxɨ pøn wyetpach ttaꞌagɨyɨ jemwyet midi tyimyjemñɨm, ku ja jadeꞌen yiktuꞌunt jøts kumɨ mujkpɨ ja jemwyet jøts ja tja̱a̱ktyimgyøøꞌtsnɨ ja wetpach, ja̱a̱ktyimyɨwenɨp ja kyøøtsꞌa̱jtɨn jaꞌ.