Ecrã de busca

JUAN 7:25

Ku ja Jesús tnɨgajpxy pøn ja kajxɨp

25Xjats wɨna̱a̱gɨn pøn wyɨnaty tø choondɨ jam Jerusalén, jøts ñayꞌamɨdoojɨña̱xwa̱ꞌjkɨdøø:

―¿Kidi jaꞌajɨp yøꞌ midi yikꞌɨxaapy, midi yikꞌookwa̱ndɨp?