Ecrã de busca

Hõmãn 4:23-24

23-24Topa yõg tappet te 'Amanãm 'ãktux, tu yũmũ'ã 'ãktux kamah, yã Topa te' kuxa mãm ka'ok xop xohix kuxa tupmãhã', 'ũ tu kuxa max, ha yũmũg kuxa mãm ka'ok Topa kopah, nõm te yũmũg xuxyã hĩnnãhã' putpu', yã Yeyox Kunnix mũn hĩnnãhã', 25ha te Topa tux hok, pu tikmũ'ũn putex, ha yũmũg pupi' xok, nũy yũmũg yõg hãpxopmã'ax kummuk tu' xok hã' pago, ha Topa te putpu' hĩnnãhã', nũy yũmũg kuxa kummuk tupmã Topa tu'.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index