Ecrã de busca

Mateo 15:19

19Su ini se neketahù te hinawa rin ke ebpuunan te meraat ne itungan ne ebpekepeneheewit kandin te meraat ne ed-ul-ulaan iring te ked-imatey, kedlangkadlangkad te esawa rin, ne ruma pà ne meredsik ne ed-ul-ulaan, kebpenakew, kedtarùtarù wey kedlalag te ebpekereraat te pekinegan te ruma ne etew.