Ecrã de busca

San Marcos 7:1

Jesús ne, chjataha me cha fariseo

1Ngujo cha tsëhë partidu fariseo cojo ngujo cha maestru tsëhë ley ne canduva cha tsëhë nandya Jerusalén quiji cha ngajan hiscan tacun Jesús, ngajan camatangun cha.