Ecrã de busca

San Marcos 4

Ejemplu tsëhë cha xi tsitjë

1Ngu ndiya nga ne, cavetsihin cavicuya Jesús xuta tjehen laguna. Hane ngu cuatjin nga jercu tu catsë camahani xuta hiscan tacun me. Vëhë xi cavisehen me ngu barcu cavéjña me. Hane quijicojo rë me hitsë xcun nandá, ngajan cavéjña. Hane yëjë ni xutacjín jan ne, caviyuju me nangui quixí tjehen nandan. 2Sehe cavicuya Jesús me jemu cjín cjua. Cuitjin cachja me ngu ejemplu:

3―‍Cuejña ni xi ngu xihin ne, quiji catsitjë cha trigu. 4Hane hora xi ticandi cha tjë rë ne, ngujo ne, cavixu ndiya. Hane canduva nisë ne, cajinë chu. 5Ngujo nga ne, cavixu hiscan xi jemu ndyojotë, hacuaha jemu chuva nihndë quisun. Hane jemu xati cavetju ta tsëhë xi hacuiin tjain nihndë quisun. 6Hane xi jemu suë camá ne, caxiya tsëhë xi jemu chuva tyjama rë. 7Ngujo nga ne, cavixu ngajñi rë nahyá. Xi tu camayehe nahyá ne, casahmihndë rë xitjë, hane camayiin. 8Hane ngujo nga ne, cavixu hiscan ndajyihi nangui. Vëhë ne, jemu ndaja camá, hisca yehe hnga camá ya rë. Ngujo ne jemu ndaja camá. Ngujo nga jan ne, hitsë sa ndaja camá. Hane xi yahnga jan ne, jercu vatjutaha ndaja camá. Cuatjin fi ejemplu tsëhë cha xi tsitjë trigu.

9’Jarë ngayun xi meje nuju cuma nuju ne, ningatuhuntacun nduju mé vijne cjua vë.

10Hya xi cafe xutacjín jan ne, ngajan xi me xi siundee cuaha jan cojo cha xi tejó jan ne, cavinenguise me tsëhë cuentu jan. 11Sehe cafayangui Jesús cuitjin:

―‍Ngayun ne casua nuju Nina cahndë́ xi vijne rcun cjuatahahma tsëhë gubiernu xi sahmi me. Peru me xi hacuiin ladu naja ne, cojo suva ejemplu tichjá cojo rë me, 12cojo sa xi handasa cuihndë me ne, peru cuijnii rcu me ta, sá tu tsindeya me cjuatacun rë me ne, hacuaha cumanchataha me. ―‍Cuatjin cachja Jesús.

Jesús ne, chja me mé vijne ejemplu tsëhë cha xi tsitjë

13Sehe ngajan xi cachja Jesús cojo cha ladu rë me ta:

―‍Sá xi ha canuhyuun ejemplu vëhë ne, hacutjin cuinuhyun sa xi yahnga ni. Nguehe cuichjá cojo nuju mé vijne ejemplu xi cachjá cojo nuju vë. 14Cha xi tsitjë trigu ne, sacuaha ngu cha xi chja cjua rë Nina cojo xuta. 15Ngujo me xi vihndë cjua vëhë ne, sacuaha tjë rë trigu xi cavixu ndiya ta cjua ndajyihi xi vihndë me ne, ngutjen ni nduva Satanás ne, fahataha cjua xi caseya cahntsua xahasen rë me. 16Yahnga nga me xi vihndë cjua vëhë ne, sacuaha tjë xi cavixu hiscan jemu ndyojotë ta hya xi vihndë me cjua ndajyihi ne, ngutjen ni jemu cojo cjuasua macjain rë me cjua. 17Peru tsëhë xi hacuiin nguñaja cacun me macjain rë me ne, vëhë xi seyaain cahntsua xahasen rë me hya xi má cjuandya, sacuaha cumá rë tjë xi jemu chuva tyjama rë ne ta, cain rë xi jyë nixtin. 18Hane ngujo nga me xi vihndë cjua vëhë ne, sacuaha tjë xi cavixu ngajñi nahyá. Vihndë me cjua. 19Peru tsëhë xi jemu tjin rë me cjuandya hacuaha jercu meje rë me xi cuma nchina me, vëhë xi chuva cuenda sahmi me cjua ndajyihi xi cavisiñuju me. Fë ne, tsajin mé vetjucaa. 20Ngujo nga me xi vihndë cjua ndajyihi vëhë ne sacuaha tjë xi camatjë hiscan ndajyihi nangui ta xi tu vihndë me cjua vëhë ne, faha nguñajacacun me. Vëhë xi ngujo me ne, ndaja cuiyujuchihin cjuatacun rë me. Ngujo nga me ne, hitsë sa ndaja cuiyujuchihin cjuatacun rë me. Hane me xi yahnga jan ne, jercu tu ndaja camahani cuiyujuchihin cjuatacun rë.

Ejemplu tsëhë lámpara

21Hacuaha cachja me cojo rë me cuitjin:

―‍Hya xi setaha rë candil ne, ¿jani cuejña? ¿Há ngahma caxa ne? o ¿há ngahma nachan? Hacuiin cuatjin nihñu ta, cuejña cahndë́ rë. 22Sacuaha ndaja tsejen ndihi jan ne, hatuxa cuechu nixtin xi cuijne rcu xuta cjua naha xi hacuiin ndaja vijne rcun me quihndë. 23Jarë ngayun xi meje nuju cumá nuju ne, ningatuhuntacunndujun mé vijne cjua vë. 24Hacuaha cachja sa me cojo xutacjín cuitjin:

―‍Ndaja tetuhunrcun xi tivisiñuju. Chuva xi tuhun ne, ha chuva vëhë sua nuju Nina. Hisca quisun sa sua nuju me. 25Me xi ha tjin rë ne, sua sa Nina me, hane me xi tsajin cjín rë ne, cjuahataha Nina xi tjin rë me.

Ejemplu tsëhë tutjë xi majyë

26Sehe cachja Jesús cojo xutacjín jan ngu ejemplu cuitjin:

―‍Xuta xi cuisehen me ladu rë Nina ne, ha tuxa cumá cjín me sacuaha tjë tsëhë trigu xi tsitjë ngu xihin xcun nangui rë me. 27Fañafë cha nguixun ne, visatjenhnga cha nguitajñu. Hane tjë ne, vetju, hacuaha mayehe xitjë. Peru xihin jan ne, hvíin hacutjin camá xi camayehe xitjë jan. 28Nangui ne, ha tuxa má xitjë. Titjun ne, cuetju xca rë. Xi cuijin sa ne, cuetju tú chihndë rë. Hiscan xi cuijnetaha ne, jemu cjín tutjë rë cuetju. 29Hane hya xi camacha tutjë rë ne, sehe tsingatju xihin jan mosu xi cjue cuatë ta tsëhë xi ha cavechu nixtin xi xtí rë.

Ejemplu tsëhë tutjë rë mostasa

30Sehe cachja Jesús cuitjin:

―‍Nguehe cuichjá cojo nuju ngu nga ejemplu tsëhë gubiernu xi sahmi Nina. 31Xuta xi cuisehen ladu rë Nina ne, cumacjín me sacuaha majyë ngu ya mostasa. Tutjë rë ya vëhë ne, hitsë sa langa xi cumá rë yëjë ni tutjë xi tjin ngasunhndë. 32Peru hya xi matjë ngu ne, sehe cuetju xca rë hacuaha hitsë sa jyë má xi cuma rë yëjë ni xca xi chine. Hane tsja rë ne, hacuaha yehe, hisca nisë ma sahmi chu ndava chu xcun tsja rë hiscan tjahnguen.

Mé tsëhë xi Jesús ne, sahmixa me cojo ejemplu

33Jemu cjín ejemplu sacuaha vëhë cachja Jesús hya xi tivicuya me xuta cjua rë Nina, hatucutjin hora xi cama cavetaharcu xuta. Hane cojo xuta ne, cachja me suva ejemplu. 34Peru hya xi suva siu cha ladu rë me ne, casua cuenda me cha mé vijne yëjë ejemplu jan.

Jesús ne, tsisejyu me tjo cojo tsindyu rë laguna

35Xi quiji hora tsëhë nixtin vëhë ne, Jesús ne, cachja me cojo cha ladu rë me cuitjin:

―‍Cuanguen ngunda vëhë. ―‍Cuitjin cachja me.

36Ngajan xi caviyuju ni me xutacjín jan ne, sehe cha ladu rë me ne, quiji cha cojo me tu cuanitjin ni. Hacuaha cojo sa barcu xi yahnga jan ne, quiji tangun cojo rë me. 37Hora xi cjui barcu ne, canduva ngu tjo xi jercu tu hñu camahani. Hane tsindyu rë laguna jan ne, vixuya cahntsua barcu, hisca meje tsë rë barcu cojo nandá. 38Hane Jesús ne, hisca cahnchun barcu jan jiñafë me, tijiña me xcun tsjian sanercu me. Hya xi camá ne, catsingasca cha me, sehe cachja cha cojo me cuitjin:

―‍Maestro. Xati nihñutacun catasca nuju. ¿Há tsajin mé cuenda nuju ta, meje xtyusehen barcu cojo naja?

39Hane cavasca rë me ne, cachja me cojo tjo cojo laguna cuitjin:

―‍Jyuu nechun.

Xi tu cachja me cuatjin ne, casejyu yëjë ni. 40Ngajan xi cachja me cojo rë cha cuitjin:

―‍¿Mé má cuatjin jemu rcun? ¿Hacujyihi ni xi hisca cjëë cumacjain ndaja nuju ngahan?

41Hya xi camá ne, jercu catsacjun camahani cha ladu rë me jan. Hane sehe ngajñi rë cha jan ne, cavisiajmi cha cuitjin:

―‍¿Yo me xi cuijyihi vi? ta, hisca tjo hisca laguna hndë tsëhë me.