Ecrã de busca

Maci 17

Uleef wi Yeŧu bŧi uţëlşaa

(Markuŧ 9.2-13; Luk 9.28-36)

1Wi ŋnuur paaj ŋaţëpuŋ kë Yeŧu aşë jej bi Piyeer na Yakob na Yowan aţa Yakob aya na baka du pnkuŋ pweek kë bagaagi. 2Uleef wi nul kë uşë ţëlşa ţi kadun ki baka : kaara di nul dajeeh ji unuur, kë imişa yi nul ikak afaaŧ feh. 3Ţi dko mënţ, kë baţaşar Yeŧu başë win *Moyiŧ na *Eli kë bakţiini na a.

4Wal mënţ kë Piyeer aşë ji na Yeŧu : « Ajugun, unuura ŋwo ţi dko di. Iŋal le katar iloona iwajanţ: kaloŋ kawo ki nu, kaloŋ ki Moyiŧ, kandukiiŋ kawo ki Eli. »

5Ahum kaţiini, kë kanfëluŋ kaloŋ kanknuuruŋ kaşë mara mara abi awun baka, kë pdiim ploŋ paşë pënna ţi ka aji : « Iwi iwooŋ abuk naan, dŋalu maakan, dmaganu! Nadoon kaŧiinka! »

6Wi baţaşar Yeŧu baŧiinkuŋ pdiim mënţ aşë lënk maakan ajot afëţ këş ţi mboş. 7Kë Yeŧu aşë ñog aban baka aşë ji : « Nanaţiin, nawutan kalënk. » 8Wi bakatuŋ këş, baankak awin nin aloŋ, kë Yeŧu ţañ awohaŋ da.

9Wi bakwaliiŋ pnkuŋ, kë Yeŧu aşë ji na baka : « Nakţup nin ñaaŋ aloŋ uko wi nawinuŋ, te wal wi *Abuk Ñiinţ akluŋ kanaţa ţi pkeţ. »

10Baţaşar Yeŧu bahepara aji : « we ukaaŋ kë *bajukan Bgah baji Eli awo i kaduna kabi ji *Kriŧtu ado kabi. »

11Kë aŧeem baka aji : « Na manjoonan Eli awo i kabi, kakakan iko bŧi ţi bgah. 12Kë nşë ţupan, Eli adobi bi, kë baanyikrëna, bahajana, adola jibi baŋaluŋ. Hënk kak di di Abuk Ñiinţ akluŋ kahaj ţi iñen yi baka. » 13Wal mënţ, kë baţaşarul başë yikrën kë awo ţi pţiiniyaan *Yowan Nabatŧaar.

Yeŧu ajeban napoţ i unŧaayi ukyewlënuŋ

(Markuŧ 9.14-29; Luk 9.37-43a)

14Wi Yeŧu na bi Piyeer, Yakob na Yowan bakakuŋ du dko di pnŧuk pi bañaaŋ pawooŋ, kë ñiinţ aloŋ aşë bi ţi Yeŧu aŋup ţi kadunul aji na a : 15« Naweek, ñagiin abuk naan. Aji jot kako, ahaj maakan : ŋyaaş ŋŧum aji jot ţi bdoo, uloŋ kak aji jot ţi meel. 16Dţija baţaşaru kë baanhilan ajebana. »

17Kë aşë ŧeem aji : « Nawo bañaaŋ bawuţaan, banwooŋ baanfiyaari! Dwo kaţo na an te lum ba? Dwo kado kamiiran te lum ba? Naţijaan napoţ ţi. » 18Kë Yeŧu aşë lëbar na unŧaayi kë upën ţi napoţ, kë ajeb ţi dko mënţ.

19Baţaşar Yeŧu bagaag na a aşë hepara aji : « we ukaaŋ kë un, ŋënhilan adook unŧaayi mënţ? »

20Kë aŧeem baka aji : « Naanfiyaar akëşan. Dţupan na manjoonan, woli naka lah pfiyaar panliŋuŋ na pbuk pi maaj, najile na pnkuŋ pi : Pënan ţi, papën da. Uunkka nin uko uloŋ wi nawooŋ naankhinan pdo. 21[Kë unŧaayi uŧënţ wuŋ, pñehan Naşibaţi na pyiman ţañ pahilanuŋ pdook wa.]

Yeŧu aţup pkeţ pi nul uyaaş utëbanţën

(Markuŧ 9.30-32; Luk 9.43b-45)

22Yeŧu na baţaşarul bawo bŧi du *Galilay, kë aşë ji na baka : «*Abuk Ñiinţ abi kawulana du bañaaŋ, 23baluŋ kafiŋa, unuur uwajanţën aşë naţa ţi pkeţ. » Kë başë jooţan maakan.

Yeŧu na Piyeer baluk daaşa di Katoh Kaweek ki Naşibaţi

24Yeŧu na baţaşarul baban ubeeka wi Kapernawum. Kë bakobraar daaşa di *Katoh Kaweek ki Naşibaţi başë bi ţi Ŧimoŋ Piyeer ahepara aji : « Jëm najukan i nan aji luk daaşa di Katoh Kaweek ki Naşibaţi i? »

25Kë aŧeem baka aji : « Aa. Aji luk da. »

Wi aneejaŋ neej ţi katoh kë Yeŧu aşë ji na a : « Ŧimoŋ, we wi işaluŋ ţi uko wi ba? In awooŋ kaluk başih biki umundu wi daaşa ba? Babuk baka këme baloŋ bampaţi. »

26Kë aŧeem aji : « Bañaaŋ bampaţi baka. »

Kë Yeŧu aşë ji na a : « Babuk başih keeri baanwo i kaluk. 27Kë un ŋşë wo ŋënŋal pţij bţup. Yaan du bdëk, ifël kabuuţi, uţëb uŧeek wi ikpënanuŋ, haabëşan wa mntum : iţënk pataka da pankkëşuŋ pluk daaşa di naan na di nu. Jejan pa iya iluk daaşa di nja batëb. »

Ulibra wi Naşibaţi

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index