Ecrã de busca

1 Pita 1:7

7Imaienan hǝn na-lǝŋon-isa-an galenan lǝb̃igol ris nadǝlomian samito ke lotovi nadǝlomian gǝgǝras o kitin. Na-lǝŋon-isa-an galenan lugol kitev nadǝlomian samito hum nǝhab tolatlat kitev nametǝlai nagol van tovi wai hǝn b̃isab̃i ke toveveu o tokad nǝpahsago lan. Be len nǝnauan siGot, nadǝlomian samito esǝhor masuṽ hǝn nagol tomasmasig. Ale nadǝlomian samit b̃ekitin, dereh aGot tilav nǝ-sal-suhi-an mai nǝyalyalan mai gamito, dereh nahǝsamit tevi mǝhat len nǝboŋ hǝn navisian siYesu Kristo.