Ecrã de busca

Sirach (Ecclesiasticus) 3

CAB. III.

1Clasht-jee rish nyn ayr, O shiuish chloan, as eiyr-jee er my raa’s, dy vod shiu ve sauchey.

2Son ta’n Chiarn er choyrt da’n ayr arrym harrish y chloan, as t’eh er hickyraghey pooar y voir harrish ny mec.

3Eshyn ta arrymagh da e ayr, t’eh jannoo lhiasaghey son e pheccaghyn.

4As eshyn ta arrymagh da e voir, t’eh myr fer ta coyrt seose berchys.

5Eshyn ta arrymagh da e ayr, bee boggey echey jeh e chloan hene, as tra t’eh jannoo e phadjer, bee eh er ny chlashtyn.

6Eshyn ta arrymagh da e ayr, bee eh foddey beayn, as eshyn ta cur biallys da’n Chiarn, bee eh gerjagh da e voir.

7Eshyn ta ayns aggle y Chiarn, ver eh arrym da e ayr, as bee eh beasagh da e ayr, as e voir, myr da e vainshtyryn.

8Cur arrym da dty ayr as dty voir, chammah ayns goo, as jannoo, dy vod bannaght cheet ort vouesyn.

9Son ta bannaght nyn ayr shickyraghey thieyn y chloan, agh ta mollaght mayrey dy astyrt ass ny undinyn.

10Ny jean boggyssagh harrish mee-ooashley dty ayrey, son cha vel drogh-ghoo dty ayrey ooashley erbee dhyt’s.

11Son ta gloyr dooinney veih ooashley e ayr; as ta moir scammyltagh nearey da e cloan.

12My vac, coon lesh dty ayr, ayns e hendeeaght, as ny cur oyr trimshey da choud as t’eh bio.

13As my ta e hushtey gaase moal, ymmyrk lesh, as ny soie uss beg jeh, tra t’ou ec dty slane niart.

14Son cha bee dty chemmyrk gys dty ayr er ny yarrood, as ayns ynnyd peccaghyn, bee eh cour dty hroggal seose.

15Ayns laa dty heaghyn bee eh er ny chooinaghtyn dhyt; nee dty pheccaghyn myrgeddin lheïe ersooyl, myr y rio ayns earish aalin ghrianagh.

16Eshyn ta treigeil e ayr, t’eh myr lûnagh, as eshyn ta cur corree er e voir, t’eh fo mollaght Yee.

17My vac, gow er dty hoshiaght lesh dty obbyr, ayns sheeltys; myr shen vees soiaghey jeant jeed liorish deiney mie.

18My syrjey t’ou, wheesh shen smoo jean oo hene y injillaghey, as nee oo foayr y gheddyn ayns shilley yn Chiarn.

19Ta ymmodee ayns stayd ard as mooaralagh, agh ta folliaghtyn er ny hoilshaghey da ny imlee.

20Son s’mooar ta pooar y Chiarn, as ta ooashley er ny choyrt da liorish ny imlee.

21Ny jean briaght ayns reddyn ta ro-ghoillee er dty hon, chamoo ronsee ayns cooishyn erskyn dty roshtyn.

22Agh shen ny t’ou er dty harey, smooinee er dy arrymagh; son cha vel eh ymmyrchagh dhyt dy akin shen ta Jee er cheiltyn.

23Ny bee imneagh dy gheddyn toiggal ayns cooishyn gyn ymmyd: son t’ou cur-my-ner ymmodee reddyn roish dty hooillyn ta erskyn tushtey dooinney.

24Son ta ymmodee er ny volley liorish ny smooinaghtyn fardalagh oc hene, as ta drogh-ourys er chassey nyn mriwnys.

25Fegooish sooillyn cha vod soilshey ’ve ayd; ny jean uss er-y-fa shen goaill ort yn ynsaghey shen nagh vel ayd.

26Nee cree roonagh farrail dy olk fy-yerrey: as eshyn ta cur rish cliaghtaghyn gaueagh, nee eh cherraghtyn lioroo.

27Bee cree condaagagh er ny laadey lesh trimshey, as nee’n drogh-ghooinney carnaneaghey peccah er peccah.

28Cha vel dooinney mooaralagh er ny lhiasaghey liorish kerraghey erbee: son ta’n rass dy vee-chairys er ghoaill fraue ayn.

29Nee cree yn dooinney tushtagh toiggal raaghyn-dorraghey, as ta cleaysh beasagh boggey yn dooinney creeney.

30Nee ushtey mooghey chiass loshtee yn aile, as ta giastyllys jannoo lhiasaghey son peccaghyn:

31As Jee ta cooilleeney kenjallys vees graysoil da ’sy traa ta ry-heet: as my haghyrys da tuittym, bee kemmyrk ny chour.

Yn Apocrypha 1772

© Society for Promoting Christian Knowledge (SPCK) under licence to the British and Foreign Bible Society (BFBS) 2017

More Info | Version Index