Ecrã de busca

Yon 10:30

30Kayo nalaso nalam Natim so nuka makuw ko.” Yakane,