Ecrã de busca

Naw int

Kunnafoni

Kira Nawumu ka kitabu be Ninivu dugu ciko le fɔ. Asiri jamana masadugu. A k'o jamana nin ye Ala ka jama tɔɔrɔ kojugu. Nga, ko tɔɔrɔ bena se olu yɛrɛ le ma sisan, ko siga te o la. Ko tɔɔrɔ nin bena se Ninivukaw ma wajibi, bɔsiyɔrɔ tena sɔrɔ abada. A ko:

«Masaba ye Ala ye keliya be min na.

A be mɔnɛ bɔ. A diminin ma ɲi!

Masaba b'a mɔnɛ bɔ a juguw la,

a t'a kɔniyabagaw to gwansan.

Masaba te dimi joona. See b'a ye kosɔbɛ.

Nga, a te kojugukɛla to gwansan.» (1.2-3a)

Kitabu nin tilancogo

Ala be dimi Ninivukaw kɔrɔ 1.1-6

Ala ka jama juguw bena nagasi 1.7-15

Ninivu dugu bena halaki pewu 2.1—3.19

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index