Ecrã de busca

Tu Gimet 2:25

25Baten moy tu nisulat ni Dabid. Nihula na to araw a manalangin ti Jesus ta kona se:

‘Neta ko a palagi a kéye se diyakén i Panginoon. Siya i kaguman ko, monda éwanék méligalig.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index