Ecrã de busca

Tito 2

Ɨ nyúucarij tɨ tyámuaꞌ een mej mij aꞌɨ́jna huoꞌmuaꞌtyej

1Ajta jeꞌej paj tyiꞌtɨ́j tyihuáꞌixaatyeꞌ, aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ paj aꞌnáj tɨnaꞌaj tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn tyámuaꞌ tyihuáꞌixaatyeꞌ. 2Ajta ɨ huáasij jimi aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ maj tzáahuatyiꞌraꞌaj huaꞌ jimi tyíchaꞌɨɨj, majta quee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeeriaꞌaj, majta tyámuaꞌ tyáꞌtzaahuatyeꞌej, ajta maj huoꞌxɨéꞌveꞌen ɨ juxaꞌaj tyeɨ́tyee, mataꞌaj mij néijmiꞌi jɨn tyámuaꞌ tyoꞌtáviicueꞌ. 3Aꞌyaa pu chaꞌtánaꞌaj tyiꞌhuóoxɨeꞌveꞌ aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ ucaríijsee, mej mij majta tyámuaꞌ tyityetyúuchaꞌɨɨj, capáj tyiꞌtáꞌcareꞌen maj jeꞌej puaꞌaj tyúuxajtaj séej jamuán majta séej, nusu maj jayaꞌcareꞌen ɨ nahuáj, sulu micheꞌ tyámuaꞌ tyityetyúuchaꞌɨɨj, 4majta huoꞌmuaꞌtyej ɨ maj úucaa maj huoꞌxɨéꞌveꞌen ɨ jucɨ́nastyamuaꞌ, majta ɨ juyójmuaꞌ, 5maj tyámuaꞌ metyityoomuámuaꞌreꞌej majta quee juxanaꞌcɨriaꞌaj, maj tyámuaꞌ tyíꞌtyechej, mej mij huáꞌastyaj ɨ jucɨ́nastyamuaꞌ, taꞌaj ij quee aꞌtɨ́j jeꞌej puaꞌaj tyihuáꞌxajtaj ɨ nyúucariaꞌraꞌ jimi ɨ Dios.

6Aꞌyaa paj pajta tyihuóꞌmuaꞌtyej mej mij tyámuaꞌ tyityetyúuchaꞌɨɨj 7néijmiꞌi jɨmeꞌ, pajta muáaj aꞌyan tyihuóꞌmuaꞌtyej jeꞌej maj tyámuaꞌ huárɨnyij. Pajta aꞌyan tyihuóꞌmuaꞌtyej tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨmeꞌ, jeꞌej maj tyiꞌtɨ́j uurej, 8aꞌyan petyihuaꞌixáatyeꞌej amitéeriaꞌcan jɨmeꞌ, taꞌaj ij quee aꞌtɨ́j jeꞌej puaꞌaj tyihuáꞌxajtaj. Aꞌyaa pu tyuꞌtóotyeviꞌraꞌastaj aꞌɨ́jna ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj tyihuáꞌxaj, jiꞌnye capu jeꞌej tyuꞌtáɨꞌriitarij tɨ jeꞌej puaꞌaj tyitaaxáj ityájma.

9Pataꞌaj aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaatyeꞌen aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj caꞌnyéjrij jɨn tyíꞌhuɨɨreꞌ, mej mij huáꞌastyaj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tyihuáꞌijtyeꞌ, mej quee jeꞌej manaꞌaj tyihuáꞌjeevej. 10Micheꞌ quee tyihuáꞌnahueꞌraj, sulu mej mij tyámuaꞌ eenyeꞌ, mej mij aꞌɨ́jna jɨn aꞌyan tyuꞌtóosejrataj maj tyámuaꞌ tyihuáꞌmuaꞌtyej jeꞌej tɨ tyéꞌijta ɨ Dios.

11Jiꞌnye aꞌyaa pu ɨ Dios tyaatasérajtacaꞌ ɨ tɨ jɨn táꞌcuꞌvej néijmiꞌcaa ɨ tyeɨ́tyee. 12Aꞌɨ́jna ɨ tɨ jɨn Dios taxɨeꞌveꞌ, aꞌɨ́ɨ pu tamuaꞌtyej tyej tyij meyóohuaxɨj néijmiꞌi ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj tyíꞌeen, ɨ tyaj jaxɨeꞌveꞌ ɨ cháanacaj japua, tyataꞌaj tyij tyámuaꞌ tyiꞌtyítachaꞌɨɨj tyahuaꞌxɨéꞌveꞌej ɨ Dios jimi, 13ꞌasta naꞌaj quee aꞌájna atyojoꞌréꞌnyej ɨ tyaj jɨn huátatyamuaꞌveꞌen jeꞌej tyaj tyiꞌtɨ́j tyiꞌijchóꞌveꞌ, aꞌájna tɨꞌɨj yan huataséjreꞌen aꞌɨ́jna ɨ Dios ɨ tɨ néijmiꞌi jɨn antyúumuaꞌreej, ajta aꞌɨ́jna ɨ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen. 14Aꞌɨ́ɨ pu huamuɨ́ꞌ tajitzé maꞌcan, tɨꞌij néijmiꞌcaa táahuɨɨreꞌen, ajta néijmiꞌi tyitacáaꞌriꞌriꞌ ɨ tyaj jɨn áꞌɨtzeereꞌ, tyej tyij aꞌɨ́jna jitze ajtyámaꞌcantaj táꞌraꞌnyij, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tyej tyámuaꞌ huárɨnyij.

15Aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ juxɨeꞌveꞌ paj huoꞌmuaꞌtyej, pajta caꞌnyíjraꞌaj huoꞌtáꞌan néijmiꞌi jɨmeꞌ ɨ paj jɨn antyíaꞌmuaꞌreej. Capáj tyiꞌtáꞌcareꞌen tɨ aꞌtɨ́j muáꞌxaahuataj.