Ecrã de busca

San Marcos 11

Jesús pu utyájrupij a Jerusalén

(Mt. 21:1-11; Lc. 19:28-40; Jn. 12:12-19)

1Matɨꞌɨj meríj avéjriꞌ joojúꞌcaj aꞌájna a Jerusalén, aꞌáa mu jaꞌtanyéj joꞌtɨj jaꞌchájtaꞌnajmee tɨ aꞌyan tyaꞌratyapuájmee tɨjɨn Betfagé, ajta aꞌájna Betania. Aꞌáa pu jaꞌchajtaꞌ ɨ jɨríj jitze tɨ aꞌyan tyaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Aseitúunajrimi, aj puꞌij ɨ Jesús huaꞌpuácaa huataꞌítyacaꞌ 2Aꞌyan tyihuoꞌteꞌexáatyeꞌej tɨjɨn:

—Séricuj, siataꞌaj aꞌáa jaꞌtanyéj a chájtaꞌ a tɨ véjriꞌ jáꞌsejreꞌ, tɨpuaꞌaj seríj aꞌáa jaꞌráꞌastij, aꞌáa xu púuruꞌ jáꞌtyoonyij tɨ quee xu aꞌnáj aꞌtɨ́j japuan aváꞌcaj, aꞌáa pu jeꞌejtápiꞌhuaj jaꞌmej. Aj xu sij jeꞌejxɨsta, siajta jeꞌen uyaꞌráaja. 3Tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j aꞌyan tyajáꞌmuaꞌihuoꞌraj yee: “¿Jiꞌnye sijta tyaꞌrájxɨna mu púuruꞌ?”, aꞌyaa xu tyaatéꞌexaatyeꞌen yee: “Aꞌɨ́j pu jitzán juxɨeꞌveꞌ ɨ tavástaraꞌ”, siajta aꞌyan tyaatéꞌexaatyeꞌen tɨjɨn: “Jiyeꞌtzín tu tyijtá yajaváꞌtoosij”.

4Matɨꞌɨj mij ujóꞌjuꞌ, aꞌáa mu mij puaꞌquéj cáayej jitze yoꞌtyoj aꞌɨ́jcɨ ɨ púuruꞌ, aꞌáa pu jeꞌejtápiꞌhuacaꞌaj avéjriꞌ puéertaj jitze, matɨꞌɨj mij jeꞌejxɨstacaꞌ.

5Séecan maj aꞌáa joꞌtyúꞌuucaꞌaj, aꞌɨ́ɨ mu aꞌyan tyihuoꞌtaꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:

—¿Tyiꞌtanyí jeꞌej sioorej? ¿Jiꞌnye een jɨmeꞌ setyeꞌejxɨnaj mu púuruꞌ?

6Aꞌyaa mu tyuꞌtaxájtacaꞌ jeꞌej tɨ ɨ Jesús tyihuoꞌtéꞌexaaj, majta aꞌɨ́ɨmaj huoꞌtaꞌ maj jaꞌajnáanan. 7Matɨꞌɨj mij yoꞌjáj ɨ Jesús jimi aꞌɨ́jcɨ ɨ púuruꞌ, matɨꞌɨj mij ɨ tyúumaancaj tyeꞌtyéveerej, tɨꞌquij avéꞌyixɨj ɨ Jesús ɨ púuruꞌ japua. 8Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ tyeɨ́tyee jéehua mu ɨ máancaj tyoꞌcaváarajraa ɨ juyéj jitze. Majta séecan xamuáj ucapíitɨraa ɨ juyéj jitze.

9Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj anáatyaꞌaj huajúꞌcaꞌaj, aꞌɨ́ɨ mu huatyóohuij maj huajíjhua, majta ɨ maj cújtaꞌ huajúꞌcaꞌaj ɨ Jesús, aꞌyaa mu tyíꞌtyejijhuacaꞌaj tɨjɨn:

—Puꞌríj xáꞌpuɨꞌ, cheꞌ ɨ Dios tyámuaꞌ tyeetyátoonyij aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ yevéꞌmej nyúucaritzeꞌ ɨ tavástaraꞌ. 10Puꞌríj xáꞌpuɨꞌ. Cheꞌ Dios jaatyáhuɨɨreꞌen tyámuaꞌ naa aꞌɨ́jcɨ tɨ yevéꞌmej ɨ tɨ tyuꞌtaꞌíjtaj tɨꞌɨj aráꞌtyeej tɨ tyuꞌtaꞌíjtacaꞌ ɨ tahuáacɨxaꞌ, aꞌɨ́jna ɨ David. Ajta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyíꞌhuɨɨreꞌ u tajapuá, micheꞌ aꞌyan tyuꞌtaxáj tɨjɨn aꞌyaa pu tyíꞌxaꞌpuɨꞌ.

11Tɨꞌɨj ij ɨ Jesús ujoꞌtyájrupij aꞌájna a Jerusalén ajta jeꞌen ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ joꞌtyájrupij. Tɨꞌɨj néijmiꞌqueꞌ tyuꞌséerajraꞌaj aj puꞌij jóꞌraa aꞌájna a Betania huaꞌ jamuán ɨ maj tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuaj aráꞌasej, jiꞌnye puꞌríj huachúmuaꞌcaꞌaj.

Jesús pu jeꞌej puaꞌaj tyaatajé ɨ xápuaꞌ tɨ quee tacaꞌcaꞌaj

(Mt. 21:18-19)

12Yaa ariáꞌpuaꞌaj, matɨꞌɨj ujaꞌráacɨj aꞌájna a Betania, Jesús pu huataíꞌcuatacaꞌ. 13Tɨꞌquij aꞌɨ́j huaséj ɨ xápuaꞌ cɨyéj tɨ aꞌ ɨmuáj jaꞌtávaacaꞌaj ajta jéehua tyáxamueꞌcaꞌaj, aj puꞌij ujóꞌmej tɨꞌij jaaséj tɨpuaꞌaj tacaꞌaj, ajta capu tacaꞌcaꞌaj jéehua puꞌuj tyáxamueꞌcaꞌaj, jiꞌnye capu aꞌáa putyíꞌrɨjcaa tɨꞌɨj puaꞌaj taajcaa. 14Aj puꞌij aꞌyan tyaatajé aꞌɨ́jcɨ xápuaꞌ tɨjɨn:

—Capu cheꞌ aꞌnáj aꞌtɨ́j jacuaꞌnyij muaꞌ táqueꞌ.

Majta ɨ maj jaꞌmua huacɨ́j aꞌɨ́ɨ mu jáanamuajriꞌ jeꞌej tɨ tyaatajé.

Jesús pu jaajájcuarej ɨ tyeyúuj

(Mt. 21:12-17; Lc. 19:45-48; Jn. 2:13-22)

15Matɨꞌɨj aꞌáa jaꞌráꞌaj a Jerusalén, Jesús pu tyeyúuj tzajtaꞌ joꞌtyájrupij ajta jeꞌen huatyóochej tɨ hueꞌráꞌityej ɨ maj aꞌúun tyóꞌtoocaꞌaj ajta ɨ maj aꞌúun tyóꞌnanaavej. Tyeꞌtahuáꞌxɨj ɨ tyihuaꞌ meesaj ɨ maj japuan túmii huaꞌpuataꞌtyiꞌracaꞌaj ɨ tyeɨ́tyee, ajta joꞌmaj ɨ cúcuiꞌsee jaꞌtoocaꞌaj, 16ajta quee tyuꞌtáꞌ tɨ aꞌtɨ́j tyiꞌtɨ́j ajóotɨsimeꞌen a jéꞌtaꞌ ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ. 17Ajta jeꞌen tyihuaꞌajmuaꞌtyájraa aꞌyan tɨjɨn:

—Aꞌyaa pu tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze tɨjɨn: “Aꞌyaa mu jaatámuaꞌsij ɨ nye chiꞌij tɨjɨn chiꞌij maj tzajtaꞌ huatyényuunyij ɨ Dios jimi néijmiꞌi ɨ maj séej chuéj japua jaꞌchej”, siajta muaꞌaj aꞌyaa xu jáaruuj tɨꞌɨj joꞌtɨj jáꞌtyastaꞌ joꞌmaj náhuaꞌrij jeꞌráatyij.

18Matɨꞌɨj aꞌyan tyáanamuajriꞌ, ɨ maj tyihuáꞌijtyeꞌ ɨ puaaríj majta ɨ maj tyihuáꞌmuaꞌtyej ɨ yuꞌxarij jitze ɨ maj jɨn tyíꞌijta, aꞌɨ́ɨ mu huatyóohuij maj jáahuoonyij jeꞌej maj huárɨnyij mej mij jaajéꞌcaj ɨ Jesús, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ mu jatzɨɨnyaꞌcaꞌaj, aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ maj néijmiꞌi naa yóꞌsejracaꞌaj jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨn tyihuoꞌmuáꞌtyej. 19Ajta tɨꞌɨj huariáꞌtɨcaꞌriacaꞌ, ɨ Jesús majta ɨ maj jamuán huacɨ́j aꞌɨ́ɨ mu eeráacɨj aꞌájna a chájtaꞌ.

Huatyáahuaj aꞌɨ́jna ɨ xápuaꞌ

(Mt. 21:20-22)

20Yaa ariáꞌpuaꞌaj mu aꞌáa véjriꞌ jaꞌtanyéj joꞌtɨj jaꞌtávaacaꞌaj ɨ xápuaꞌ, aj mu mij jaaséj tɨ arí huachicaꞌaj tyétyeꞌ ɨmuáj ɨ junáanaꞌ jitze. 21Aj puꞌij ɨ Pedro, joꞌtámuaꞌreeriꞌ jeꞌej tɨ tyuꞌrɨ́j, tɨꞌquij aꞌyan tyaatéꞌexaa aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús tɨjɨn:

—Maeestro, cásɨꞌ, puꞌríj huatyáahuaj ɨ xápuaꞌ ɨ paj jeꞌej puaꞌaj tyaatajé.

22Jesús pu aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Setyáꞌantzaahuatyeꞌ ɨ Dios jimi. 23Jiꞌnye aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j aꞌyan tyaatéꞌexaatyeꞌen ɨ jɨríj yee: “Tyíchesij aꞌmájna atyájrutyij ɨ jájritzeꞌ”, ajta quee seequéj tyiꞌmuaꞌastɨ́j, sulu tɨ tyáꞌtzaahuatyeꞌej tɨ aꞌyan tyeꞌmej, aj puꞌij aꞌyan tyeꞌmej. 24Aꞌɨ́j nu jɨn aꞌyan tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ tɨjɨn tyiꞌtɨ́j siaj muaꞌaj jeꞌej tyuꞌtáhuoosij ɨ Dios jimi, aꞌyaa xu tyáꞌantzaahuatyeꞌen siaj seríj jaꞌancuriáaꞌ, aj xu sij jaꞌancuriáaꞌsij. 25Ajta siatɨꞌɨj tyényuusimeꞌen ɨ Dios jimi, setyihuoꞌtúꞌuunyiꞌ aꞌtyán maj jamuájchaꞌɨɨreꞌ, taꞌaj ij ajta ɨ jaꞌmuavástaraꞌ tajapuá tɨ jáꞌsejreꞌ muaꞌajmaj tyajamuaatúꞌuunyiꞌ. 26Ajta tɨpuaꞌaj sequée tyihuoꞌtúꞌuunyiꞌ ɨ maj jamuájchaꞌɨɨreꞌ, capu ajta muaꞌajmaj tyajamuaatúꞌuunyiꞌraj ɨ jaꞌmuavástaraꞌ tajapuá tɨ jáꞌsejreꞌ ɨ siaj jɨn quee xáꞌpuɨꞌ jimi huarɨ́j.

Ɨ tɨ jɨn antyúumuaꞌreej ɨ Jesús

(Mt. 21:23-27; Lc. 20:1-8)

27Aj mu mij majtáhuaꞌaj aꞌáa jóꞌjuꞌ a Jerusalén. Tɨꞌɨj ɨ Jesús aꞌáa jaꞌajcayiꞌcáacaj ɨ tyeyúuj jitze, aj mu mij aꞌɨ́ɨmaj ajtyáxɨɨriacaꞌ ɨ maj tyíꞌijta ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ, majta ɨ maj tyihuáꞌmuaꞌtyej ɨ yuꞌxarij jitze ɨ maj jɨn tyíꞌijta majta huaꞌ jamuán ɨ huáasij, 28matɨꞌɨj mij aꞌyan tyaataꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:

—¿Tyiꞌtanyí jɨn petyiꞌtyéjvee pej pij aꞌyan rɨcɨj? ¿Aꞌtanyíj muaatáꞌ pej pij aꞌyan rɨjcaj?

29Aj puꞌij Jesús aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Nyajta nu nyáaj séej tyajamuaataꞌíhuoꞌraj, tɨpuaꞌaj sianaatéꞌexaatyeꞌen, aj nu nyij nyajta nyáaj jamuaatéꞌexaatyeꞌej tyiꞌtɨ́j nyaj jɨn tyiꞌtyéjvee nyej nyij aꞌyan rɨcɨj. 30¿Aꞌtanyíj jaꞌantyíhuoj aꞌɨ́jcɨ ɨ Juan tɨꞌij huáꞌɨɨracaꞌaj ɨ tyeɨ́tyee, nyiquij ɨ Dios, caꞌmij ɨ tyeɨ́tyee? Sianaatéꞌexaatyeꞌ.

31Aj mu mij huatyóohuij maj tyiꞌhuóoꞌihuoꞌ séej jamuán majta séej aꞌyan tɨjɨn:

—Tɨpuaꞌaj aꞌyan tyetyaatéꞌexaatyeꞌen yee Dios pu uyoꞌtaꞌítyacaꞌ, aꞌyaa pu tyitaatéꞌexaatyeꞌej yee: “¿Jiꞌnye een jɨmeꞌ sequée jaꞌantzaahuaj jeꞌej tɨ tyuꞌtaxájtacaꞌ?” 32Ajta capu jeꞌej tyíɨꞌrij tyaj aꞌyan tyaatéꞌexaatyeꞌen yee ɨ tyeɨ́tyee mu uyoꞌtaꞌítyacaꞌ.

Aꞌyaa mu tyuꞌtaxájtacaꞌ, jiꞌnye mahuáꞌtzɨɨnyaꞌcaꞌaj ɨ tyeɨ́tyee, majta néijmiꞌi ɨ tyeɨ́tyee aꞌyan tyáꞌtzaahuatyaꞌcaꞌaj tɨ ɨ Juan aꞌɨ́ɨn pueꞌéenyeꞌej ɨ Dios jitze maꞌcan tɨ tyíꞌxajtacaꞌaj. 33Aj mu mij aꞌyan tyaatéꞌexaa aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús tɨjɨn:

—Catu jamuaꞌreej.

Aj puꞌij Jesús aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Canu nyajta nyáaj jamuaatéꞌexaatyeꞌej tyiꞌtɨ́j nyaj jɨn tyiꞌtyéjvee nyej nyij aꞌyan rɨcɨj.