Ecrã de busca

Éxodo 25

Tatitumpi Jiquisiñ Carpa lurañataqui ofrenda apthapiñjjata

(Ex 35.4-9)

1Tatitusti Moisesarojj sänwa: 2“Israelitanacarojja nayataqui ofrenda apthapipjjañapataqui yatiyam. Jumanacasti, apthapipjjätawa qhitinacatejj take chuymampi churañ munqui ucanacata. 3Aqham ofrendanacwa apthapipjjäta: kori, kollke, cobre, 4morado tela, púrpura sat tela, wila tela, lino sat kokata suma lurat hilo, cabritonacan t'awrapa, 5oveja lip'ichinaca wilaru tiñsuta, suma lip'ichinaca, acacia sat maderanaca, 6aceite lamparanac khanayañataqui, suma k'apquir perfumenaca loktañ aceitetaqui, uqhamarac k'aphichañ inciensotaqui, 7ónice sat suma kalanaca, uqhamarac yakha suma kalanaca sacerdotena isiparu, uqhamarac pechopäqui ucqhanacaru uchañataqui. 8Nayataquisti mä kollana utjäwi lurarapipjjetäta, ucan nayajj jacañajjataqui. 9Ucampis uca utjäwjja, uqhamarac take yänacapsa cunjämtejj nayajj uñacht'aycäma uqhamarjamaw luräta.

Amtäwi arca lurañjjata

(Ex 37.1-9)

10“Acacia sat maderatjja mä arca lurapjjäta, ucan tupupasti aqhamäñapawa: largorojja mä metro tunca centimetroni, anchorusti sojjta tunca pheskan centimetroni, altorusti sojjta tunca pheskan centimetroraquiqui. 11Mankhatsa, ankäjjatsa korimpiw lip'suyäta, uqhamarac patatsa korimpiraquiw muyuquipayaraquïta. 12Ucjjarusti pusi argollanacwa korita luraraquïta, ucatsti uchätawa arcan puspach cayuparu, paysti maysa ladoru, paysti maysaruraqui uqhama. 13Ucjjarusti lawanacwa waquicharaquïta acacia sat maderata, ucatsti uca lawarojja patatjja korimpiraquiw tak lip'suyäta. 14Uca lawanacjja arca cayunacana uchatäqui uca argollanacaruw sut'untayäta, ucampi arca callañataqui. 15Uca lawanacjja arca cayuncqui uca argollanacatjja janipuniw aysütati, jan ucasti pachparuw jaytäta. 16Uca arcarojj ucharaquïtawa cawquïr amtäwinactejj lurctan uca leyinaca.

17“Ucjjarusti uca arcataquejj mä tapa luraraquïta, ucasti koricamaquïñapawa. Ucasti aqhamäñapawa: largorojja mä metro tunca centimetroni, anchorusti sojjta tunca pheskan centimetroraqui. 18Ucatsti pani querubines sat angelanac koritcamaqui luraraquïta martillompi lek'suta, ucatjja arcarojj purap thiyaruw uchäta. 19Arca tapamp, querubines sat angelanacampejja mä sapa maypachaquïñapawa. Ucatsti maysa tapa lado tokeruw uchäta, maysti maysa tokeruraqui. 20Aca querubines sat angelanacsti purap uñthapisitwa uchäta, arca taparu uñjjatatcama, chhekhanacapasti arca tapa patjjaru janjjatatcamäñapawa imjjatañataqui. 21Ucampis uca arca patjjarojj juchanacat pampachatäñataqui ofrenda loktañäquis uca, uqhamarac cuna amtäwinactejj lurctan ucanac uchäta, ucatsti tapampiw khopjjatjjäta. 22Ucanwa jumampejj jiquisiñäni. Nayajja suma arust'äwi arca patjjancqui uca pä querubines sat angelanac taypitwa israelitanacataquejj arunacajja churanïma.

Diosan ucancatap yatiyir t'ant'ataqui uchat mesa

(Ex 37.10-16)

23“Mä mesa acacia sat maderat luram, uca mesan tupupasti aqhamäñapawa: largorojja llätunc tunca centimetroni, anchorusti pusi tunca pheskan centimetroni, altorusti sojjta tunca pheskan centimetroniraqui. 24Ucarojj korimpiw patat lip'suyäta, uqhamarac ladonacatsa korimpiraquiw muyuquipayaraquïta. 25Uca mesan thiyapsti anchorojj pakallko centimetroni luraraquïta, uca thiyarojj korimpiw patat muyuquipayäta. 26Ucjjarusti koritjja pusi argollanacwa luraraquïta, mesan puspach cayunacapajj sarakqui uca esquinanacaruw uchäta. 27Ucampis aca argollanacajj mesa thiya mankhancañapawa, uqhamata mä lawampi ayantasina uca mesa callañataqui. 28Uca mesa callañataquisti acacia sat lawata lurasinsti patatjja korimpiraquiw lip'suyaraquïta. 29Ucjjarusti koritcamaqui platonaca, cucharanaca, jarranaca, jach'a copanaca umjama ofrendanaca loktañataqui luraraquïta. 30Uca mesarojj sapa cutipuniw t'ant'jja uchäta nayan nayrakatajjanjja.

Korit lurata candelero

(Ex 37.17-24)

31“Ucjjarusti koritcamaqui mä candelero martillompi lek'susa luraraquïta. Ucampis uca candeleron cayupasa, sayiripasa, copanacapasa, mokonacapasa, pankaranacapasa mayaqui lurataraquïñapawa. 32Uca candeleronsti sojjta amparanacaw ladonacat mistsuñapa, maysatjja quimsa, maysatsti quimsa uqhama. 33Candelerota sarakqui uca sojjta amparanacajja, quimsa copanïñapawa almendro sat pankararu uñtata, copanacapampi, mokonacampi uqhama. 34Ucampis candeleron sayiripasti pusi copanacanïñapawa almendro sat pankararu uñtata, ucarusti copanacani, mokonacani uqhama. 35Candelerona amparanacapajj sarakqui ucat aynachanjja quimsa mokonacaw utjañapa, sapa parisa amparanac mankhena. 36Candeleron, copanacapampi amparanacapampejj mayaqui luratäñapawa koritcamaqui martillompi lek'suta. 37Uqhamarac luraraquïtawa pakallko lamparanaca, ucsti uchätawa amparanac patjjaru, uqhamata nayrakataru khant'añapataqui. 38Uqhamaraqui tenazanacsa, platillonacsa koritcamacwa luraraquïta. 39Candelero, uqhamarac yänacapsa lurätawa suma koritcamaqui quimsa tunca quimsan kilonacata. 40Jichhasti suma amuyumpi luram cunjämtejj kollunjja uñacht'aycsma uca quipcaqui.

Qullan Arunaca

Biblia Aymara ©Sociedad Bíblica Boliviana 1997.

More Info | Version Index