Ecrã de busca

Psalteri 33

1Gëzohi për Zotinë, o të dreitë, të dreitëvet u ka hie lavdurim.

2Lavduroni Zotinë me qitharë, psallni ati me psallter me dhetë kordhëza.

3Këndoni ati kankë të re, bini-u mirë organavet tuei me brohori.

4Se fjala e Zotit asht’ e dreitë, edhe gjithë punët’ e ati janë me të vërtetë.

5Ai do dreitëni edhe gjyq; dheu ashtë plot me përdëllimin’ e Zotit.

6Prei fjalësë Zotit u banë qilltë, edhe gjithë ushtëria e atyneve prei frymësë gojës’ ati.

7Mbëlodhi ujënat’ e detit porsi grumbullë, vuni abyssatë ndë thesore.

8Le të druejë Zotinë gjithë dheu, le të dridhenë prei ati gjithë vendësit’ e botësë.

9Se ai tha, edhe u ba, ai urdhënoi edhe qindroi.

10Zoti nxier të kotë këshillën’ e kombevet, këthen përmbys mendimet’ e popujvet.

11Por këshilla e Zotit mbet për gjithë jetënë, mendimet’ e zemërës’ ati bres mbas brezi.

12Lum ai komp, të cillit Perëndia ashtë Zoti, ai popull, të cillinë sgjodhi për trashigimin’ e vet.

13Zoti shtiu sytë kah qielli, pa gjithë të bijt’ e njerëzëvet.

14Prei vendit qi rri vetë shikon gjithë vendësit’ e dheut.

15I cilli gatoi si nji nji zemërat’ e atyne, ngjef gjithë punët’ e atyne.

16Mbëreti nukë shpëton prei të shumësë ushtërisë, as burr’ i fortë nukë shpëton prei trimënisë madhe.

17Kot ashtë kali për shpëtim, edhe s’ka me shpëtuem me anë të shumësë fuqisë vet.

18Qe syni i Zotit tek ashtë mbi ata qi kanë frikë atë, mbi ata qi shpërejënë mbë përdëllimt t’ati,

19qi të shpëtojë shpirtin’ e atyne prei vdekësë, edhe t’u ruejë jetënë ndë kohë unie.

20Shpirti ynë pret Zotinë, ai ashtë ndifmësi ynë, edhe mburonja jonë.

21Se për atë ka me u gëzuem zemëra jonë, sepse shpëryem mb’emënit t’ati të shenjtënueminë.

22U baftë përdëllimi yt mbë ne, o Zot, sikurse shpëryem mbë tyi.

Psalmet Gegërisht Konstandin Kristoforidhi 1872

The text is an open source, but the transliteration and digitalisation is a copyright of IBSA


© Interconfessional Bible Society of Albania
© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë

More Info | Version Index