Ecrã de busca

Matiu 9

ꞌIa Jisas ꞌA Haꞌagorohia Ahoꞌi Sae Na Nugu i Abena

(Mak 2:1-12; Luk 5:17-26)

1ꞌIa Jisas mana rongoiusuri anaꞌi rau taꞌe araꞌa naꞌi ora marau ahoꞌi ꞌari naꞌi ꞌomaa na awa-awa iei.+ 2ꞌOha rau ada, raꞌi sae rau suruꞌia mai sae na abena ꞌa nugu tanaa Jisas naꞌi beꞌana. ꞌOha ꞌia Jisas ꞌa ꞌome ꞌiraraai hinihinidaau, ꞌa oꞌani ꞌiniai saesi, “Garegu, ꞌai abui taꞌaabemu. Na ora-oraꞌa amuꞌi ꞌau ꞌadomaꞌi nugasiꞌi hako.”

3Taraꞌi nei ꞌiniraaui Haꞌausuri ꞌanai Ringe anaꞌia Moses ra ꞌadoꞌado oꞌani, “ꞌIa moꞌoni ꞌa ꞌadomaꞌinia gasi do ꞌa taꞌisada beia God. ꞌIia ꞌa haꞌatee haꞌataꞌaia God!”

4Maꞌata ꞌia Jisas ꞌa ꞌiraraai ꞌadomaꞌidaau ma oꞌani ꞌiniraau, “ꞌA ꞌua namou toꞌoraa ꞌiniai ꞌadoꞌado taꞌaasi? 5Taha na mwadaꞌu? ꞌAnai ꞌunua tanaai saesi doꞌau ꞌadomaꞌi nugasiꞌi ora-oraꞌa anaꞌi, maꞌua ꞌanai ꞌunua tanaa doꞌai ura maai hahano? ꞌAnai ꞌunua tanaa moꞌosi doꞌau ꞌadomaꞌi nugasiꞌi ora-oraꞌa anaꞌi ꞌa mwadaꞌu, ꞌinia ꞌa bwarai ꞌiraraa ꞌonaa ra ꞌadomaꞌi nugasiꞌi ora-oraꞌa anaꞌi maꞌua aiꞌa. 6Naasi, ꞌinau i Garei Inoni, wai hauai maho namou ꞌadomaꞌi haꞌabwaraa ma moiguꞌi ꞌiraraa do ꞌau toꞌoraa roꞌu i mena ꞌanai ꞌadomaꞌi nugasiꞌi ora-oraꞌa naꞌi marewanani.”

Naasi maagu oꞌani ꞌiniai sae na abe nugusi, “ꞌOi ura araꞌa maꞌoi suruꞌiai beꞌamu maꞌoi ꞌari ruma amua!”

7Mana saesi ꞌa ura araꞌa ma ꞌari ruma ana. 8ꞌOha ꞌiraaui inoni hunga rau reꞌiai maho na toꞌosi rau mamaaꞌu marau haꞌa-aneanea God ꞌiniai haua ana i mena oꞌasi tanaai noni.

ꞌIa Jisas ꞌA Soia Matiu

(Mak 2:13-17; Luk 5:27-32)

9Naꞌi ꞌoha ꞌia Jisas ꞌa hano baaniai ꞌomaasi ꞌa reꞌiai sae ha-haꞌatakisi, atana ꞌia Matiu, ꞌa heinagu naꞌi dorani tatauꞌaro ana. Mia Jisas ꞌa oꞌani ꞌinia, “ꞌOi boi suriau ꞌonaai rongoiusuri agua.” ꞌIa Matiu ꞌa ura araꞌa ma suriaꞌa.

10Mia Jisas mana rongoiusuri anaꞌi rau ngau naꞌi ruma ana Matiu. ꞌA ragoi sae haꞌatakisi mana sae taꞌaꞌi narau ngau beiraau. 11Ma taraꞌi Farisei rau reꞌiai haua oꞌasi ana Jisas marau songaꞌiniraauꞌa i rongoiusuri anaꞌia Jisas oꞌani, “Ni ꞌuaana na Haꞌausuri amoou ꞌa ngau ꞌinia beiraaui sae ha-haꞌatakisi mana sae taꞌaꞌisi?”

12Mia Jisas ꞌa rongoa ma oꞌani ꞌiniraau, “Na sae nara goro moi abedi ra bwaꞌi rabasiai heiꞌaꞌauhi baaniai sae na matai haꞌagorohiꞌi daoha, me ꞌiraau moi nei nara daoha nara rabasiai heiꞌaꞌauhi. 13ꞌA oꞌasi roꞌu, ꞌinau boi naꞌi marewana, aiꞌa do ꞌanai ꞌaꞌauhiraaui noni odo-odo, maꞌata ꞌau boi ꞌanai ꞌaꞌauhiraaui noni ora-oraꞌa. Moi ꞌari mamoi sibaniai ꞌadoꞌado anai usu-usu naꞌi Usu-usu Maea na oꞌani, ‘ꞌE taꞌi maho na ororiu domoi haua, naasi goro ꞌiniraaui nata sae. Ni mahosi ꞌa ororiu diꞌuꞌi hoꞌasi namou haaꞌi tanaau.’ ”+

Haꞌausuringaꞌi Bwani ꞌA Bwaꞌi ꞌAri Goni Beia Mwadaꞌu i Haꞌausuringaꞌi Haoru

(Mak 2:18-22; Luk 5:33-39)

14ꞌIraaui rongoiusuri anaꞌia Jon Bwareomaea rau boi beia Jisas marau songaꞌinia oꞌani, “ꞌIꞌameu miraaui Farisei meu matai haꞌariritaꞌi ngau. Ni ꞌuaana na rongoiusuri amuꞌi rau aiꞌa haua oꞌasi ꞌinia?”

15Mia Jisas ꞌa aramiraau oꞌani, “ꞌA ꞌua? Mou ꞌadomaꞌinia do ꞌiraaui nei ra awa naꞌi rongo-ni-haꞌiwai rai ahutotou naꞌi ꞌoha na awa beiraau a moꞌo ra haꞌahaꞌiwaia? ꞌAbwaꞌi! Maꞌata naꞌi ꞌoha rai waiai nei nara haꞌahaꞌiwaia baaniraau, ma raigui matai nuga ngau ahoꞌita.+

16“ꞌAbwaꞌi nei nai haa ta maakari bwana haoru ꞌanai tai bwarasiai dora na maakari naꞌi bwana bwani. ꞌOnaa ꞌai haua oꞌasi, naꞌi ꞌoha raigui wasiai bwanasi, na maakari bwana haorusi ꞌai niniro, mai hauaꞌa ta kae maakari nai raha diꞌu roꞌu wou naꞌi bwana bwanisi. ꞌInia na maakari bwana haoru aiꞌa taꞌisada beiai bwana bwani.

17“Nata mareho roꞌu, ꞌabwaꞌi nei nai matai nuga waen haoru suriꞌi bei uri-uri mwamwaa bwani, ꞌinia na bei bwani ra bwane ꞌaꞌasi. Naꞌi ꞌoha na waen haoru ꞌai suꞌu, na bei bwani rai pusu. Naasi mana waen rai ahe gataꞌiniꞌi, mana bei rai maakari taꞌaꞌi. Na waen haoru rai nigaꞌi maꞌata naꞌi bei haoru mararui awa goro hako.”

Gare Urao Na Mae Mana Urao Na Toꞌiai Abu Raha

(Mak 5:21-43; Luk 8:40-56)

18Naꞌi ꞌoha ꞌia Jisas ꞌa mamaani mau, ꞌe saemaua adaaui Jiu na boi ma topiraꞌi ruru bwarasia Jisas ma oꞌani ꞌinia, “Gare urao agua ꞌa buraꞌi mae moi. ꞌOi boi karohia maai tahi ahoꞌi.”

19Mia Jisas mana rongoiusuri anaꞌi rau ura araꞌa marau suriai saesi. 20Maꞌe urao na toꞌiai ꞌabu raha suriai taꞌi tangahurui harisi mana rua na awa roꞌu naꞌi ꞌohasi. ꞌA ꞌariwou naꞌi murina Jisas ma karohia wou naꞌi gaonai toꞌoni tewa ana Jisas. 21ꞌA ꞌiraraa haaria do ꞌonaa ꞌai karohia moi naꞌi toꞌoni ana Jisas ma ꞌa gaꞌi goro ahoꞌi baaniai daoha na toꞌiasi.

22Mia Jisas ꞌa rihotaꞌi ma oꞌani ꞌinia, “Ina, ꞌoi waꞌewaꞌe. Na hinihinimu na haꞌagorohiꞌo ahoꞌi.” Naꞌi mau i ꞌohasi mana uraosi ꞌa goroꞌa.

23Naꞌi ꞌoha nagu siri a Jisas naꞌi ruma anai saemaua adaaui Jiu ani, ꞌa reꞌiraaui sae ra adaꞌimae ra ago-ago mara rongo raha ma raꞌi nei nara uuhiꞌi gana suriꞌi ꞌau ꞌini ahutotou. 24Ma oꞌani ꞌiniraau, “Moi huraꞌa baaniai ruma! I gare uraosi ꞌa aiꞌa mae, ꞌiia ꞌa mauru moi.” Miraau daꞌataꞌinia. 25ꞌOha rau haꞌa-taariraau hako huraꞌa, ꞌia Jisas ꞌa siri wou naꞌi ahii anai garesi ma dau naꞌi rimana ma haꞌa-urataꞌea araꞌa. 26Naꞌi muri na taroha ꞌa ꞌadarara ꞌari suriai dorasi.

ꞌIa Jisas ꞌA Haꞌa-wanawanaa Rua Sae Kuru

27Naꞌi ꞌoha ꞌia Jisas ꞌa hano baaniai dorasi ꞌe rua sae kuru raru suria, raru awaawara oꞌani, “Pwirana Deved, ꞌoi arunga taꞌahimiria maꞌoi ꞌaꞌauhimiria.”

28Naꞌi ꞌoha na siri ruma, raru siri suria ma songaꞌinirarua oꞌani, “ꞌA ꞌua? Muru hinihini do ꞌinau ꞌau matai haꞌa-wanawanaꞌamurua?”

Ma raru haꞌatee oꞌani, “Araha, miri hinihini.”

29Ma dau wou suriꞌi maadaruꞌi ma oꞌani, “Suriai hinihini amurua, murui goroꞌa.” 30Ma raru taraawaꞌa wanawanaꞌa. Mia Jisas ꞌa haꞌabasurarua wetewete oꞌani, “Murui abui maaniai mahosi tanaa ta sae.” 31Me raru ꞌari nararu tarohaꞌinia Jisas ꞌari suria hakoi dorasi.

ꞌIa Jisas ꞌA Haꞌagorohiai Sae Baanguu

32Aiꞌa orea mau huraꞌa adarua i rua sae kurusi mara waia roꞌu mai tanaa Jisas sae na baanguu, ꞌinia ꞌa sirihia i adaro. 33Mia Jisas ꞌa taaria i adaro huraꞌa baania mana saesi ꞌa taraawaꞌa ha-hadahada ahoꞌi roꞌu. ꞌIraaui noni hunga rau heimwaotaꞌi marau oꞌani, “Taraawaꞌa mau mai, aiꞌa ta maho oꞌani nai toꞌo naꞌi Israel.”

34Miraaui Farisei rau oꞌani, “I mwaeraha adaaui adaro na haua tanaa i mena ꞌanai taariraau huraꞌai adaro.”

ꞌIa Jisas ꞌA Ahu Taꞌahiraaui Inoni

35ꞌIa Jisas ꞌa ꞌari suriꞌi ꞌomaa raha mana gere ꞌomaa naꞌi dorasi ꞌanai haꞌausuriraaui sae suriꞌi rumani haꞌarahesi, ma tarohaꞌinia tanaraaui Taroha Goro ꞌiniai heimarungi ana God, mana haꞌagorohiꞌi ahoꞌi sae nara toꞌiraaui mwani taraani daoha mana riunga heꞌeteꞌi hairiu. 36ꞌOha na reꞌiraaui inoni hunga ꞌa ahu taꞌahiraau, ꞌinia rau awa haꞌarohaꞌa marau ꞌome haꞌataꞌataꞌahi ꞌonaai siip nara aiꞌa toꞌo sae ꞌanai ꞌomesuriꞌi. 37Mia Jisas ꞌa oꞌani ꞌiniraaui rongoiusuri anaꞌi, “Na nei nara haꞌaagau ꞌanai hinihiniau ra rago diꞌuꞌa ꞌonaai mwane hua nara mauaꞌa suriꞌi hasiꞌei. Mara aiꞌa rago i nei ꞌanai husiꞌi. 38Naasi, moi haꞌarahesi tanaa God maai haꞌataariꞌi huraꞌa taraꞌi mwane sae tatauꞌaro ꞌanai ꞌaꞌau naꞌi mou hasiꞌeisi.”

Taroha Goro Mana Usuusu Maea

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index