Ecrã de busca

Matiu 8

ꞌIa Jisas ꞌA Haꞌagorohia Ahoꞌi Sae Lepa

(Mak 1:40-45; Luk 5:12-16)

1ꞌOha na ꞌia Jisas ꞌa dio ahoꞌi baaniai hungahunga, ꞌiraaui sae rago rau suria. 2Raugu ꞌome maꞌe sae lepa na boi ma topiraꞌi ruru auru tanaa Jisas ma oꞌani, “Araha, ꞌonaa ꞌo mwaꞌemwaꞌe, maꞌo gaꞌi haꞌagorohiau ahoꞌi baaniai daoha na toꞌiauni.”

3ꞌIa Jisas ꞌa tarangaꞌinia huraꞌai rimana, ꞌa dau wou beia ma oꞌani, “ꞌIo, ꞌau mwaꞌemwaꞌe moi, ꞌoi goroꞌa ahoꞌi.” Naꞌi mau ꞌohasi mana abena ꞌagu goro ahoꞌi. 4Mia Jisas ꞌa oꞌani ꞌinia, “ꞌOi abu maania gaꞌu tanaa ta sae i maho na toꞌo beiꞌo. ꞌOi ꞌari odo-odo beiai Piriisi mai ꞌiraraa haaria do iꞌoe ꞌo goro ahoꞌi. Naasi maꞌoi hauai bane amua tanaai Piriisi mai hoꞌasi ꞌinia ꞌonaai ꞌunua ana Moses, ꞌanai haꞌataꞌinia tanaraaui noni doꞌo goroꞌa.”

Hinihininai Taꞌi Naꞌohadaaui Heheiꞌoi

(Luk 7:1-10)

5Naꞌi ꞌoha ꞌia Jisas ꞌa ada naꞌi ꞌomaai Kapaniam, ꞌe ai Rom, ꞌe naꞌohadaaui heheiꞌoi, ꞌa boi beia ma oꞌani ꞌinia, 6“Araha, i sae tatauꞌaro agua ꞌa daoha raha. ꞌIia ꞌari ruma agua. ꞌA rongomaataꞌi diꞌu maagu aiꞌa ririhotaꞌiꞌa.”

7Mia Jisas ꞌa oꞌani, “ꞌIo. Wai ꞌari haꞌagorohia ahoꞌi baaniai daohasi.”

8Mana saemauasi ꞌa oꞌani, “Araha, ꞌoi abui ꞌari, ꞌinia ꞌinau ꞌau aiꞌa arari doꞌoi boi naꞌi ruma agua. ꞌOi haꞌatee moi mana sae tatauꞌaro agua ꞌai goroꞌa ahoꞌi. 9ꞌAu ꞌiraraa oꞌasi, suria ꞌinau ꞌau toꞌoraai nei na marungiau nawai haꞌisuriꞌi heiatengaꞌi anaꞌi, minau roꞌu ꞌau toꞌoraꞌi sae heheiꞌoi na ꞌiraau rai haꞌisuriꞌi roꞌu i heiatengaꞌi aguꞌi. Naꞌi ꞌoha nawai oꞌani ꞌinia ta taꞌi ꞌiniraau, ‘ꞌOi ꞌariwou ꞌisi,’ ꞌiia ꞌai haꞌisuriaꞌa maꞌata. Ma ꞌonaa nawai oꞌani ꞌinia ta nei ꞌiniraau, ‘ꞌOi boi ꞌini,’ ꞌiia ꞌai boiꞌa roꞌu maꞌata. Ma ꞌonaa wai oꞌani ꞌiniai sae tatauꞌaro agua, ‘ꞌOi hauai tauꞌaroni,’ ꞌiia ꞌai hauaꞌa maꞌata.”

10Naꞌi ꞌoha na ꞌia Jisas ꞌa rongoai haꞌatee oꞌasi anai saemauasi, ꞌa heimwaotaꞌi diꞌu, ma oꞌani ꞌiniraaui nei rau hano suria, “Nau wai ꞌunua haꞌa-momori tanaꞌamou, aiꞌa ta taꞌi saeni Israel nawai ꞌomesia doꞌai hinihini tari ꞌonaaia moꞌoni. 11Wai ꞌunua tanaꞌamou, ꞌai ragoi nei ra aiꞌa Jiu rai boi baaniai mwane dora hako naꞌi marewana ꞌanai ngaugoni beia Ebraham, Aisak, mia Jekop naꞌi hourana ana God araꞌai aro. 12Maꞌai ragoi saeni Israel nara gaꞌi awa naꞌi hourana God naꞌi aro naragu bwaꞌiꞌa! Rai gaasiraau huraꞌai dora kuhi, dora rai angi marai ꞌara haꞌangingitaꞌi rihodaaꞌi naꞌiei.”

13Mia Jisas ꞌa oꞌani ꞌiniai naꞌohadaaui heheiꞌoi, “ꞌOi ahoꞌi ꞌari ruma amua, i sae tatauꞌaro amua ꞌai goroꞌa ꞌonaai hinihinia amua.” Mau naꞌi ꞌohasi, mana sae tatauꞌaro anasi ꞌa goroꞌa ahoꞌi.

Jisas ꞌA Haꞌagorohiraau Ahoꞌi Mwane Sae Daoha

(Mak 1:29-34; Luk 4:38-41)

14ꞌIa Jisas ꞌa ꞌari ruma ana Pita ma reꞌia do na hungona Pita ꞌa awa moi naꞌi beꞌana, ꞌinia ꞌa mataꞌi ma raorao i abena. 15ꞌA dau wou naꞌi rimanai uraosi mana mataꞌi ꞌa rigisia. Ma surutaꞌe ma haꞌaagau mahoingau ꞌana Jisas.

16Naꞌi moi suꞌurahi mara wairaauꞌa mai tanaa Jisas nei ra bwaunira i adaro. ꞌAgu haꞌatee moia Jisas mana adaro ra huraꞌa baaniraau, ma haꞌagorohiraau hako ahoꞌi nei ra daoha. 17Ni haua ana oꞌasi ꞌa toꞌo haꞌa-momoriꞌa i taha na ꞌunua Rarabea Aisaea oꞌani, “ꞌA haꞌa-aiꞌaꞌi daoha ra toꞌigia.”+

Rua Sae Nararu Raba Suria Jisas Magu Bwara

(Luk 9:57-62)

18Mia Jisas ꞌa reꞌiraaui sae rago i ruru adaau mai ma ꞌunua tanaraaui rongoiusuri anaꞌi do rai taꞌe ꞌari nata batarau ꞌiniai kae bwera i Galili. 19Maꞌe Haꞌausuri ꞌanai Ringe anaꞌia Moses ꞌa boi beia Jisas ma oꞌani ꞌinia, “Haꞌausuri, ꞌinau wai suriꞌo reiꞌuaa ta dora naꞌoi ꞌari iei.”

20Mia Jisas ꞌa oꞌani ꞌinia, “Na mwane mwamwaa wasi ra toꞌo dora ni mauru, mana manu ra toꞌoraꞌi nuꞌi. Minau na Garei Inoni, ꞌau aiꞌa toꞌo dora ni mono.”

21Maꞌe taꞌi nei ꞌiniraaui nei rau suria Jisas ꞌa oꞌani, “Araha, wai ꞌari gaꞌu mawai toringia amagu.”

22Mia Jisas ꞌa oꞌani ꞌinia, “ꞌOi suriauꞌa! ꞌOi nugasiraaui nei ra suriai tara ꞌanai mae tarau marai toringiraaui nei nara mae.”

ꞌIa Jisas ꞌA Haꞌapapakuai Roꞌa Raha

(Mak 4:35-41; Luk 8:22-25)

23Mia Jisas ꞌa taꞌe araꞌa naꞌi ora beiraaui rongoiusuri anaꞌi marau ꞌari nata batarau ꞌiniai kae bwera i Galili. 24Raugu ꞌasuꞌa naꞌi ꞌoha rau ꞌaꞌari mau maꞌe kae roꞌa na toꞌiraauꞌa. I tabaosi ra abwao taꞌeha naꞌi raronai ora. ꞌIa Jisas ꞌa mauru naꞌi ꞌohasi. 25Miraaui rongoiusuri rau ꞌariwou haꞌaraia Jisas, marau haꞌatee oꞌani, “Araha, ꞌoi haꞌatahigaau! Gai dodoꞌa naani!”

26Mia Jisas ꞌa oꞌani, “ꞌA ꞌua mou mamaaꞌu ꞌinia? Hinihinimoou ꞌa kekerei diꞌu!” ꞌIa Jisas ꞌa ura araꞌa ma haꞌatee wetewete tanaai roꞌa mana tabaosi do rarui papaku. Mau naꞌi ꞌohasi ma biowaaꞌa. 27ꞌIraau rongoiusuri rau heimwaotaꞌi, rau oꞌani, “ꞌE sae heꞌua naani? Reiꞌuaa roꞌa mana tabaosi ra araisuria.”

ꞌIa Jisas ꞌA Taari Adaro Baaniraruai Rua Sae

(Mak 5:1-20; Luk 8:26-39)

28Naꞌi ꞌoha ꞌia Jisas mana rongoiusuri anaꞌi rau tarau ꞌari nata batarau naꞌi kae bwera i Galili, rau ꞌoto naꞌi dora ra ꞌunua ꞌiniai Gadara.+ Rau ꞌari wou marau haisuaraꞌi beiai rua saemwane na bwaunirarua i adaro. Raru huraꞌa mai baaniꞌi wabwa ra toringiꞌi ei sae mae. ꞌA haꞌamagugu abe do ta sae nai taha wou naꞌi dorasi ꞌinia raru here ꞌonaai adaro wawauru. 29ꞌOha raru reꞌia Jisas raru awara oꞌani, “Jisas, garena God, ꞌo raba ꞌuamiria? ꞌA ꞌua? Aiꞌa madoraa mau ꞌanai hihiiri, maꞌo bwane boiꞌa ꞌanai haꞌa-mamaꞌaiꞌamiria?”

30Gere haꞌatau wou baaniai dorasi ꞌe kae wareai boo nara suasua ꞌisi. 31Mana adaro ra bongaꞌinia wetewete Jisas oꞌani, “ꞌOnaa ꞌoi taariꞌameu huraꞌa maꞌo watea mei siri suriꞌi boo.”

32Mia Jisas ꞌa oꞌani, “Moi ꞌari!” Mana adaro ra huraꞌa baaniraruai rua saesi mara siri suriꞌi boo. Mana mwani boo ꞌisi ra ꞌeba dio suriai ahana mara rege dio naꞌi wai mara mae hako.

33ꞌIraaui nei ra ꞌomesuriꞌi boo ꞌisi rau ꞌeba ꞌari ꞌomaa narau maaniai taha na toꞌo beiraaui boo mana rua sae na bwauniraruai adaro. 34Mana sae naꞌi ꞌomaasi rau huraꞌa mai ꞌanai heisadoi beia Jisas marau bongaꞌinia doꞌai hano daaraꞌi baaniai dora adaau.

Taroha Goro Mana Usuusu Maea

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index