Ecrã de busca

Matiu 10

ꞌIa Jisas ꞌA Haꞌataariraau Huraꞌa i Tangahuru Mana Rua Haꞌataari

(Mak 3:13-19; Luk 6:12-16)

1ꞌIa Jisas ꞌa soi goniraaui taꞌi tangahuru mana rua rongoiusuri ma haua tanaraaui mena ꞌanai taari adaro mana haꞌagorohiꞌi ahoꞌi nei na sadoira i mwani daoha mana riunga heꞌeteꞌi hairiu. 2Nara ꞌini atadaaꞌi taꞌi tangahuru mana rua haꞌataari:

ꞌIa Saemon, nata atana ꞌia Pita,

mea doꞌorana ꞌia Andru,

ꞌia Jems mea Jon, rua gare anaꞌia Sebedi.

3ꞌIa Pilip,

ꞌia Batolomiu,

ꞌia Tomas,

ꞌia Matiu i sae na ha-haꞌatakisi,

ꞌia Jems garena Alfias,

ꞌia Tadias,

4ꞌia Saemon baaniai ruruha narau raba taaria huraꞌai heimarungi adaaui Rom,

mea Jiudas Iskariot, ꞌia moꞌo na usuhaꞌinia Jisas tanaraaui maeronganaꞌi.

5Naꞌi ꞌoha ꞌia Jisas ꞌa haꞌaagau ꞌanai haꞌa-taariraau huraꞌai taꞌi tangahuru mana rua haꞌataari, ꞌa heiatengaꞌi oꞌani tanaraau, “ꞌOha moi huraꞌa ꞌanai ꞌari ꞌanai tauꞌaro, moi abui taha suriꞌi ꞌomaa adaaꞌi Samaria mei beiraaui nei ra aiꞌa Jiu. 6Moi ꞌari moi beiraaui saenai Israel narau ꞌonaai siip ra teha baaniai ꞌomesuri siip. 7ꞌOha moi huraꞌa, moi maania doni heimarungi ana God na awa naꞌi aro ꞌa gaarangiꞌa. 8Moi haꞌagorohiꞌi ahoꞌi nei ra daoha maꞌua nei ra lepa. Moi taari adaro baanirai sae mamoi haꞌatahiꞌi ahoꞌi nei ra mae. ꞌInau ꞌau hisu dadaraꞌa tanaꞌamou ꞌiniꞌi mareho ꞌisi, naasi moi hisu ahoꞌi dadaraꞌa roꞌu tanaraaui noni.

9-10“I sae ra tauꞌaro ꞌa arari dorai tagumaꞌiniraau ꞌiniai tauꞌaro adaau. Naasi ꞌoha moi hano, moi abu waiwai haꞌa maꞌua anga ni ꞌaariha maꞌua sandol maꞌua ꞌaꞌabi maꞌua do ta bwana roꞌu. 11ꞌOha moi ada ta ꞌomaa moi siba ꞌinia ta sae goro nai haꞌa-awahiꞌamou naꞌi ruma ana. Moi awa beia tari ꞌoha moi hano baaniai ꞌomaasi. 12ꞌOha moi ꞌari ta ruma, moi haꞌatee oꞌani, ‘Gooroha ana God ꞌai awa beiꞌamou.’ 13ꞌOnaa ꞌiraaui rumasi rai haꞌamaotoꞌamou, ꞌia God ꞌai haꞌagorohiraau, ma ꞌonaa rai ꞌitamou ma bwaꞌi haꞌagorohiraauꞌa. 14ꞌOnaa ꞌe ꞌomaa na aiꞌa raba haꞌamaotoꞌamou, maꞌua aiꞌa raba rongoꞌi heitarohaꞌi amoou, moi tarohiꞌi kahua baaniꞌi uwamooꞌi mamoi hano baaniai ꞌomaasi. Naasi ꞌe haꞌabasu tanaraau doꞌia God ꞌai haꞌa-mamaꞌairaau. 15Wai ꞌunua haꞌa-momori tanaꞌamou, naꞌi madoraa ni hihiiri, haꞌa-mamaꞌai nai haua God tanaai ꞌomaasi ꞌai taꞌaa diꞌu baaniai haꞌa-mamaꞌai nai haua tanaraaui Sodom mana Gomora.”

Haꞌatee Haꞌabasu ꞌIniai Madoraa Ni Rongomaataꞌi

(Mak 13:9-13; Luk 21:12-17)

16Mia Jisas ꞌa haꞌatee oꞌani, “Moi ꞌomeꞌome goro, suria ꞌiꞌamou mou ꞌonaaiꞌi siip nau haꞌataariꞌi huraꞌa naꞌi ꞌuruhadi misu hahairete. Naasi moi hihinanoꞌa ꞌonaai mwaa mamoi manego ꞌonaai waibora. 17Moi ꞌomeꞌome goro, ꞌinia taraꞌi nei rai waiꞌamou ꞌanai ꞌiꞌiꞌamou marai rohorohoꞌamou suriꞌi rumani haꞌarahesi adaaꞌi. 18Suria ꞌiꞌamou raꞌi rongoiusuri aguꞌi, rai waiꞌamou tanaraaui Primia mana Mwaeraha ꞌanai hiiriꞌamou. Naasi ꞌoha goro amoou ꞌanai tarohaꞌinia huraꞌa i Taroha Goro tanaraau mei tanarai nei ra aiꞌa Jiu. 19Naꞌi ꞌoha rai waiꞌamou ꞌanai hiiriꞌamou, moi abui ꞌadomaꞌi raha ꞌiniai taha moi maaniꞌi, ꞌinia moi ꞌiraraai taha moi maaniꞌi naꞌi madoraasi. 20Na maho na moi maaniꞌi, aiꞌa ꞌadoꞌadomooꞌi haarimoou mei baaniai Hiꞌona Maea nai haꞌataaria mai a Amamoou.

21“Naꞌi ꞌohasi, sae rai usuhaꞌiniꞌi doꞌoradaaꞌi mana gare adaaꞌi nara hinihiniau tanaraaui nei nara raba haꞌamaesiraau. Mana gare rai haꞌimae beiꞌi amadaaꞌi mana inadaaꞌi marai usuhaꞌiniraau roꞌu tanaraaui nei rai haꞌamaesiraau. 22ꞌIraaui noni rai ꞌutaiꞌamou, suria ꞌiꞌamou raꞌi rongoiusuri aguꞌi. Ma ꞌonaa moi ura baabau tari haꞌahakonai madoraa taꞌaasi, moigu daua namooui tahi tarau. 23ꞌOnaa rai nora taꞌaiꞌamou ta ꞌomaa, moi ꞌeba ꞌari naꞌi nata ꞌomaa. Wai ꞌunua haꞌa-momori tanaꞌamou, mou bwaꞌi ada hako mau suriꞌi ꞌomaani Israel minau Garei Inoni wai ahoꞌiꞌa mai.

24“Ni rongoiusuri ꞌa bwaꞌi ahaaha diꞌuai haꞌausuri ana, mana sae tatauꞌaro ꞌabwaꞌi ahaaha diꞌuai bwauodo ana. 25ꞌA arari do ni rongoiusuri ꞌai awa ꞌonaaia moi haꞌausuri ana, mana sae tatauꞌaro ꞌai awa ꞌonaaia moia moꞌo na bwauodo ꞌinia. ꞌInau ꞌau ꞌonaai bwauodonai ruma miꞌamou moi ꞌonaai nei nara awa naꞌi ruma agua. Naasi ꞌonaa rai ꞌunuau ꞌiniai Mwaeraha adaaui adaro,+ rai matai ꞌunuꞌi maho nara taꞌaa diꞌu roꞌu wou ꞌiniꞌamou.”

Moi Abui Mamaaꞌusiraaui Sae, Me Moi Mamaaꞌusia God

(Luk 12:2-7)

26“Moi abui mamaaꞌusiraaui nei narau raba haꞌa-mamaꞌaiꞌamou. ꞌInia mwane maho hako narau awa bainihu suriꞌi tahingadaaꞌi mana taha narau giruꞌi, rai haꞌataꞌiniꞌi huraꞌa. 27Na tarana naasi, maho nau maaniꞌi tanaꞌamou haariꞌamou, moi maaniꞌi huraꞌa tanaraau hakoi mwani sae. 28Moi abui mamaaꞌusiraaui sae, ꞌinia ꞌiraaui sae ra matai haꞌamaesia moi abemu, mara bwaꞌi matai haꞌamaesiai aungamu. Moi mamaaꞌusia moia God na matai haꞌa-mamaꞌaiai abemu mana aungamu naꞌi dora ni haꞌa-mamaꞌai. 29ꞌA ꞌua? Mou ꞌiraraai rua gere manu nara raongaꞌi taꞌi sereni moi ꞌiniꞌi naꞌi maketi? Reiꞌuaa nara hori mwadaꞌu oꞌasi, ma ꞌabwaꞌi ta nei ꞌai mae ꞌonaa Amamoou ꞌa bwaꞌi ꞌirisia oꞌasi. 30-31Naasi moi abui mamaaꞌu, ꞌinia ꞌiꞌamou namou ororiu diꞌuꞌi mwani manu rago. Na reiꞌuaa warihu suriꞌi bwaumooꞌi, ꞌia God ꞌa udumaꞌiniꞌi hako.”

Haꞌarangasia Huraꞌai Hinihinia Amua Jisas

(Luk 12:8-9)

32“ꞌIa tei nai haꞌarangasia tanaraaui sae do ꞌiia ꞌe rongoiusuri agua, ꞌinau roꞌu wai haꞌarangasia tanaa Amagu araꞌai aro doꞌiia ꞌe rongoiusuri agua. 33Ma ꞌonaa ꞌiatei nai gagataꞌiniau, ꞌinau wai gagataꞌinia oꞌasi roꞌu naꞌi maana Amagu naꞌi aro.”

Na Haꞌausuringaꞌi Anaꞌia Jisas ꞌA Haꞌa-haihoaraaui Noni

(Luk 12:51-53; 14:26-27)

34“Moi abui ꞌadomaꞌinia do ꞌinau ꞌau boi ꞌanai haꞌa-awagorohiraau goni inoni naꞌi marewana. Aiꞌa! Nau waa mai heihoa. 35ꞌAu boi ꞌanai haꞌahaihoai gare mwane beia amana, mana gare urao beia inana, mana urao haꞌiwai beiai hungona. 36Haꞌamomori, huunai maerongamu ꞌe sae moi naꞌi ruma amua. 37ꞌOnaa ꞌo taꞌahia amamu maꞌua inamu, maꞌua gare mwane amua maꞌua gare urao amua diꞌuau, ꞌo aiꞌa arari ꞌanai haꞌi rongoiusuri agua. 38ꞌOnaa ꞌo bwaꞌi suruꞌiai dadaahoro amua,+ maꞌoi suriau, ꞌo aiꞌa arari ꞌanai haꞌi rongoiusuri agua. 39ꞌOnaa ꞌo raba dau baabau naꞌi tahingamu naꞌi marewanani, ꞌo bwaꞌi dauai huunai tahi. Ma ꞌonaa ꞌoi mwaꞌemwaꞌe ꞌanai haꞌa-aiꞌaai tahingamu ꞌiniau, ꞌoi sadoiai huunai tahi.”

Heitahari

(Mak 9:41)

40“ꞌIatei na haꞌamaotoꞌamou, ꞌa ꞌonaa doꞌa haꞌamaotoau roꞌu. Mia tei na haꞌamaotoau, ꞌa ꞌonaa doꞌa haꞌamaotoa roꞌu a moꞌo na haꞌataariau mai. 41ꞌIatei na haꞌamaotoai rarabea ꞌinia ꞌa ꞌiraraa doꞌe rarabea, ꞌai daua nana i taꞌi heitahari na ꞌia God ꞌai haua tanarai rarabea. Mia tei na haꞌamaotoai sae odo-odo ꞌinia ꞌa ꞌiraraa doꞌe sae odo-odo, ꞌai daua nana i taꞌi heitahari na ꞌia God ꞌai haua tanarai sae odo-odo. 42ꞌIa tei nai haua moi ta panikeni wai wauni tanaa ta nei ꞌiniraaui nei narau suriau nara ꞌadomaꞌi heiheiraau, ꞌia God ꞌai taharia.”

Taroha Goro Mana Usuusu Maea

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index