Ecrã de busca

Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 17:5

5Anbi in iran, matuꞌi kanaf es, reꞌ in oetn ii, maꞌnifaꞌ feꞌ. Tuis naan nak on nai:

Au reꞌ ia, Babel!

Es reꞌ kota maꞌtain reꞌuf!

Areꞌ kanan rais maufinu nbi pah-pinan ia,

naꞌuun ma naꞌbaꞌan nbin kau.

Areꞌ kanan amakaket anbin pah-pinan ia,

sin amneemk ein naꞌkon kau.