Ecrã de busca

Wáɨ́ wurɨmeiarɨgɨ́áwa 18

Poro Korinɨyo nɨŋwearɨ́ná eŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.

1Poro e nemɨ Atenɨsɨ pɨ́nɨ nɨwiárɨmɨ aŋɨ́ yoɨ́ Korinɨ rɨnɨŋɨ́pimɨ nánɨ nurɨ e 2nɨrémómáná ámá Judayɨ́ wo —Xegɨ́ yoɨ́ Akwiraoyɨ rɨnɨŋorɨnɨ. Xɨnáí Podasɨ pɨropenɨsɨ́yo dánɨ xɨrɨŋorɨnɨ. Xiepí xegɨ́ yoɨ́ Pɨrisiraírɨnɨ. Romɨyɨ́ mɨxɨ́ ináyɨ́ Kɨrodiaso Judayɨ́ aŋɨ́ apimɨ ŋweagɨ́á nɨyonɨ sekaxɨ́ re urɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ “Romɨ aŋɨ́ rɨpimɨ dánɨ pɨ́nɨ nɨneawiárɨmɨ úɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ ayaú Itari pɨropenɨsɨ́yo pɨ́nɨ nɨwiárɨmɨ Korinɨ nánɨ sɨŋɨ́ bɨgɨ́íyaúrɨnɨ. Ayaúmɨ Poro nɨwímearɨ 3nɨgwɨ́ omɨŋɨ́ o yarɨŋɨ́pɨ ayaú enɨ yarɨgɨ́í eŋagɨ nánɨ ayaú tɨ́nɨ nawínɨ nɨŋwearo senɨ́á aŋɨ́ pákipɨ́rɨ́a nánɨ imɨmɨxɨmɨ́ nero nɨŋwearóná 4Poro Sabarɨ́á ayɨ́ ayo Judayɨ́yá rotú aŋɨ́yo nánɨ nurɨ ayɨ́ tɨ́nɨ Gɨrikɨyɨ́ tɨ́nɨ enɨ re owipɨmónɨrɨ, “Xwɨyɨ́á Gorɨxoyápimɨ dánɨ Jisaso nánɨ neararɨŋɨ́pɨ neparɨnɨ.” owipɨmónɨrɨ ayɨ́ tɨ́nɨ nawínɨ rotú aŋɨ́yo dánɨ xwɨyɨ́á xɨmɨxɨmɨ́ ninɨro rɨnayigɨ́awixɨnɨ.

5E néra nurɨ́ná Sairaso tɨ́nɨ Timotio tɨ́nɨ Masedonia pɨropenɨsɨ́yo dánɨ nɨbɨri Poromɨ wímeááná o xegɨ́ nɨgwɨ́ omɨŋɨ́ yarɨŋɨ́pɨ pɨ́nɨ nɨwiárɨmáná Sabarɨ́áyonɨ marɨ́áɨ, sɨ́á ayɨ́ ayo Judayɨ́ tɨ́ŋɨ́ e nánɨ nuayirɨ píránɨŋɨ́ uréwapɨyimɨnɨrɨ nerɨ́ná woákɨ́kɨ́ re wiayiŋɨnigɨnɨ, “Ámá yeáyɨ́ neayimɨxemeanɨ́a nánɨ arɨ́owayá xwɨ́á piaxɨ́yo dánɨ iwiaronɨ́oyɨ rarɨŋwáo, ayɨ́ Jisasorɨnɨ.” 6E urayarɨ́ná ayɨ́ rɨxa xɨxewiámɨ́ nurɨro ikayɨ́wɨ́ uráná Poro xegɨ́ iyɨ́á nɨpírɨrɨ sikɨ́ xénɨŋɨ́pɨ pɨ́rɨ́ wiaíkímɨ́ yárɨŋɨnigɨnɨ. Pɨ́rɨ́ wiaíkímɨ́ nɨyárɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Seyɨ́né anɨ́nánáyɨ́ sewanɨŋɨ́yɨ́né rɨ́á meárɨnɨ́áyo dánɨ anɨ́nɨpɨ́rɨ́árɨnɨ. Seyɨ́né arɨ́á mɨniarɨŋagɨ́a nánɨ nionɨ wí nɨxɨ́meapaxɨ́manɨ. Agwɨ nionɨ seyɨ́né pɨ́nɨ nɨseawiárɨmɨ rɨxa émáyo wáɨ́ urɨmɨnɨrɨ riwonɨ warɨŋɨnɨ.” urárɨŋɨnigɨnɨ. 7E nurárɨmo pɨ́nɨ nɨwiárɨmɨ nurɨ aŋɨ́ ámá woyá —O xegɨ́ yoɨ́ Titiasɨ Jasɨtasoyɨ rɨnɨŋorɨnɨ. Gorɨxo nánɨ wáyɨ́ nɨwirɨ nánɨ yayɨ́ umearɨŋɨ́ worɨnɨ. Xegɨ́ aŋɨ́ Judayɨ́yá rotú aŋɨ́yo dánɨ orɨwámɨ dánɨ mɨrɨnɨŋorɨnɨ. Oyá aŋiwámɨ nánɨ nurɨ e dánɨ xwɨyɨ́á urarɨ́ná re eŋɨnigɨnɨ. 8Judayɨ́ wo —Xegɨ́ yoɨ́ Kɨrisɨpasorɨnɨ. Judayɨ́yá rotú aŋɨ́yo awí eánarɨgɨ́áyo seáyɨ e umeŋweaŋorɨnɨ. O tɨ́nɨ ámá o xegɨ́ aŋiwámɨ wearɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ Poro urarɨŋɨ́pɨ arɨ́á nɨwiro Jisasomɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́roro émáyɨ́ Korinɨ ŋweagɨ́áyɨ́ obaxɨ́ enɨ arɨ́á nɨwiro dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roro wayɨ́ mearo yarɨ́ná 9sɨ́á wɨyimɨ Ámɨnáo re eŋɨnigɨnɨ. Poromɨ orɨŋá nupárɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ wáyɨ́ mɨsinɨpa oenɨ. Xwɨyɨ́á nionɨ nánɨ joxɨ nura warɨŋɨ́pɨ pɨ́nɨ mɨwiárɨ́ sɨnɨ anɨŋɨ́ nura úɨrɨxɨnɨ. 10Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ rɨrarɨŋɨnɨ. Nionɨ joxɨ dɨŋɨ́ rɨkɨkayoŋagɨ nánɨ ámá mɨxɨ́ síɨ́ápimɨ dánɨ wí rɨ́nɨŋɨ́ sinɨnɨ́ámanɨ. Ámá aŋɨ́ rɨpimɨ nionɨ dɨŋɨ́ nɨnɨkwɨ́rɨpɨ́rɨ́a nánɨ nɨgɨ́ imónɨŋɨ́yɨ́ obaxɨ́ eŋagɨ nánɨ rɨrarɨŋɨnɨ.” urɨ́agɨ nánɨ 11o aŋɨ́ apimɨ nɨŋwearɨ Gorɨxo nánɨ nuréwapɨya warɨ́ná emá 18 múroŋɨnigɨnɨ.

12Judayɨ́ Korinɨyo ŋweagɨ́áyɨ́, Romɨyɨ́ wo xegɨ́ yoɨ́ Gario pɨrimiáo nimónɨrɨ Gɨrikɨyɨ́ pɨropenɨsɨ́ e meŋweaŋáná, Judayɨ́ dɨŋɨ́ axɨ́pɨ tɨ́nɨnɨ nimónɨro nɨwiápɨ́nɨmearo Poromɨ xwɨyɨ́á oumeáraneyɨnɨro wáɨ́ pɨrimiá Gario xwɨrɨxɨ́ umearɨŋe nánɨ nɨmeámɨ nuro 13Poromɨ nuxekwɨ́moro re urɨgɨ́awixɨnɨ, “Ámá ro ámá Gorɨxomɨ yayɨ́ numeróná ŋwɨ́ ikaxɨ́ rɨnɨŋɨ́pimɨ nɨwiaíkiro xegɨ́ bɨ nero éɨ́rɨxɨnɨrɨ dɨŋɨ́ xeŋwɨ́mɨnɨ ukɨnɨmɨxarɨŋorɨnɨ.” urɨ́agɨ́a aí 14Poro rɨxa maŋɨ́ exoámɨnɨrɨ yarɨ́ná pɨrimiá Gario Judayɨ́ ayo re urɨŋɨnigɨnɨ, “Poro ɨ́wɨ́ éɨ́ sɨŋwɨrɨyɨ́, rɨkɨkɨrɨ́ó éɨ́ sɨŋwɨrɨyɨ́, nionɨ re yaiwimɨnɨrɨ éárɨnɨ, ‘Ámá rowa uxekwɨ́moarɨgɨ́ápɨ arɨ́á nɨwirɨ́ná, ayɨ́ ananɨrɨnɨ.’ yaiwimɨnɨrɨ éárɨnɨ. 15Soyɨ́né uxekwɨ́moarɨgɨ́ápɨ, ayɨ́ xwɨyɨ́á tɨ́nɨ yoɨ́ tɨ́nɨ segɨ́ ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pimɨ dánɨ rɨnɨŋɨ́pɨ nánɨ o tɨ́nɨ mɨxɨ́ rɨnarɨŋagɨ́a nánɨ segɨ́pɨ xwɨyɨ́á nimɨxɨro eyírópoyɨ. Nionɨ ‘Xwɨyɨ́á apɨ oseaeyíroimɨnɨ.’ mɨnimónarɨnɨ.” nurɨrɨ 16xwɨrɨxɨ́ umearɨŋe dánɨ mɨxɨ́dámɨ́ wiowáraparɨ́ná ámá wí re egɨ́awixɨnɨ. 17Judayɨ́ wigɨ́ rotú aŋɨ́yo awí eánarɨgɨ́áyo seáyɨ e umeŋweaŋomɨ —O xegɨ́ yoɨ́ Sotenisorɨnɨ. Omɨ ɨ́á nɨxero pɨrimiá Gario xwɨrɨxɨ́ umearɨŋe mɨdánɨŋe iwaŋɨ́ mépearɨŋagɨ́a aí o dɨŋɨ́ sɨpí wí mɨwí kikiɨ́á eŋɨnigɨnɨ.

Poro ámɨ Siria pɨropenɨsɨ́yo nánɨ nurɨ Adiokɨyo rémoŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

18Poro sɨnɨ sɨ́á ayá wí e nɨŋweaŋɨsáná ámá e dáŋɨ́ Jisasomɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́roro nánɨ xexɨrɨ́meá imónɨgɨ́áyo yayɨ́ nɨwiárɨmo Siria pɨropenɨsɨ́yo nánɨ úɨmɨgɨnɨrɨ sɨpɨxɨ́ womɨ nɨpɨxemoánɨrɨ Pɨrisiraí tɨ́nɨ Akwirao tɨ́nɨ enɨ nawínɨ nɨpɨxemoánɨri o tɨ́nɨ nuro Poro Gorɨxomɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́rorɨ nánɨ ŋwɨ́á ŋweaŋɨ́pɨ nánɨ aŋɨ́ xegɨ́ yoɨ́ Segɨria rɨnɨŋɨ́pimɨ dánɨ dɨ́á nɨrónɨrɨ 19rɨxa aŋɨ́ Epesasɨ rɨnɨŋɨ́pimɨ nɨrémoro Poro ayaúmɨ aŋɨ́ apimɨ nɨwárɨmɨ Judayɨ́yá rotú aŋɨ́ e mɨrɨnɨŋiwámɨ nánɨ nurɨ nɨpáwirɨ ayɨ́ tɨ́nɨ xwɨyɨ́á nɨrɨnɨro 20ayɨ́ “‘Joxɨ sɨnɨ bɨ tɨ́nɨ nɨŋweámoxɨ úɨrɨxɨnɨ.’ neaimónarɨnɨ.” urɨ́agɨ́a aiwɨ o “Ananɨrɨnɨ.” mɨwimónɨ́ 21yayɨ́ nɨwiárɨmɨ nurɨ́ná re urɨŋɨnigɨnɨ, “Gorɨxo nɨwimónɨrɨ́náyɨ́, nionɨ ananɨ ámɨ re seaíménapɨmɨ́árɨnɨ.” nurárɨmɨ nurɨ sɨpɨxɨ́yo nɨpɨxemoánɨrɨ Epesasɨ pɨ́nɨ nɨwiárɨmɨ nurɨ nurɨ nurɨ 22sɨpɨxo rɨxa aŋɨ́ Sisaria rɨnɨŋɨ́pimɨ iwiékɨ́nɨmeááná Poro nayoámɨnɨmeámɨ Jerusaremɨ nánɨ nɨyirɨ Jisasoyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́áyo yayɨ́ nɨwiára nɨmúroairɨ aŋɨ́ yoɨ́ Adiokɨyo nɨrémorɨ 23e sɨ́á wí nɨŋweaŋɨsáná pɨ́nɨ nɨwiárɨmɨ nurɨ xwɨ́á yoɨ́ Garesia rɨnɨrɨ Pɨrigia rɨnɨrɨ eŋe —Ayɨ́ xɨ́o xámɨ wáɨ́ urɨmeŋerɨnɨ. E nɨpurɨ́ná ámá Jisasomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨgɨ́áyo xwɨyɨ́á ámɨ bɨ tɨ́nɨ nurɨrɨ eŋɨ́ sɨxɨ́ nɨweámɨxára múroŋɨnigɨnɨ.

Aporoso Epesasɨyo tɨ́nɨ Korinɨyo tɨ́nɨ dánɨ uréwapɨyiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

24-25Judayɨ́ wo —Xegɨ́ yoɨ́ Aporosorɨnɨ. Aŋɨ́ yoɨ́ Arekɨsadɨria dánɨ xɨrɨŋɨ́ worɨnɨ. Xwɨyɨ́á nɨrɨrɨ́ná neŋwɨperɨ émɨ́ saímɨ́ rarɨŋorɨnɨ. Bɨkwɨ́ Gorɨxoyáyo nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pɨ nɨpɨnɨ aumaúmɨ́ inɨŋorɨnɨ. Óɨ́ Ámɨnáomɨ xɨ́dɨpaxɨ́yi nánɨ píránɨŋɨ́ uréwapɨyigɨ́o eŋagɨ nánɨ ámáyo Jisaso nánɨ urɨrɨ píránɨŋɨ́ uréwapɨyirɨ nerɨ́ná sɨ́mɨ́ nɨxeadɨ́pénɨrɨ uréwapɨyarɨŋorɨnɨ. E nerɨ aí wayɨ́ Jono umeaiagɨ́pɨ nánɨnɨ nɨjɨ́á imónɨŋorɨnɨ. O Epesasɨyo nɨrémorɨ 26Judayɨ́yá rotú aŋɨ́yo iwamɨ́ó nɨpáwirɨ ayá igigɨ́ mé xwɨyɨ́á Gorɨxo nánɨ urarɨŋagɨ aí Pɨrisiraí tɨ́nɨ Akwirao tɨ́nɨ o apɨnɨ nánɨ rarɨŋagɨ arɨ́á nɨwiríná omɨ nɨwirɨmeámɨ nuri óɨ́ Gorɨxomɨ xɨ́dɨpaxɨ́yi nánɨ bɨ, o sɨnɨ majɨ́á eŋɨ́pɨ nánɨ áwaŋɨ́ nurɨri ámɨ bɨ tɨ́nɨ píránɨŋɨ́ uréwapɨyigɨ́isixɨnɨ.

27Aporoso “Nionɨ Gɨrikɨyɨ́ pɨropenɨsɨ́yo nánɨ úɨmɨgɨnɨ.” wimónáná ámá Epesasɨ dáŋɨ́ Jisasomɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́roro nánɨ xexɨrɨ́meá imónɨgɨ́áyɨ́ omɨ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ numímowárɨro payɨ́ bɨ nearo Gɨrikɨyɨ́ pɨropenɨsɨ́yo ŋweagɨ́á Jisasomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨgɨ́áyɨ́ nánɨ rɨ́wamɨŋɨ́ re eagɨ́awixɨnɨ, “Ámá ro seaímeááná yayɨ́ tɨ́nɨ nipemeámɨ úɨ́rɨxɨnɨ.” Rɨ́wamɨŋɨ́ e nearo wiowáráná o nurɨ e nɨrémómáná ámá Gorɨxo wá wianarɨŋagɨ nánɨ Jisasomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨgɨ́áyo xegɨ́ nuréwapɨyirɨŋɨ́pimɨ dánɨ arɨrá nɨwirɨ́ná arɨrá bɨ onɨmiápɨ mɨwiŋɨnigɨnɨ. 28Ayɨ́ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. O ámá obaxɨ́ sɨŋwɨ́ anɨgɨ́e dánɨ Judayɨ́ xeŋwɨ́ nɨmoro rarɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ xɨmɨxɨmɨ́ ninɨro nɨrɨnɨróná o Bɨkwɨ́ Gorɨxoyáyo dánɨ mɨŋɨ́ nirorɨ “Ámá yeáyɨ́ neayimɨxemeanɨ́a nánɨ arɨ́owayá xwɨ́á piaxɨ́yo dánɨ iwiaronɨ́oyɨ rarɨŋwáo, ayɨ́ Jisasorɨnɨ.” nurɨrɨ́ná xwɨyɨ́á mɨmúropaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ nurɨrɨ xórórɨ́ bɨ onɨmiápɨ mɨwiŋɨnigɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index