Ecrã de busca

1 Pitao 1

1-2Pitaonɨ —Nionɨ Jisasɨ Kiraisoyá wáɨ́ wurɨmeiarɨŋá wonɨrɨnɨ. Nionɨ payɨ́ rɨna ámá mɨ dáŋɨ́yɨ́nénɨŋɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́né nánɨ —Seyɨ́né éɨ́ nɨmiamoro pɨropenɨsɨ́ xegɨ́ yoɨ́ Podasɨyɨ rɨnɨŋɨ́yo ŋwearo Garesia rɨnɨŋɨ́yo ŋwearo Kapadosa rɨnɨŋɨ́yo ŋwearo Esia rɨnɨŋɨ́yo ŋwearo Bitinia rɨnɨŋɨ́yo ŋwearo egɨ́áyɨ́nérɨnɨ. Seyɨ́né nánɨ payɨ́ rɨna nɨrɨrɨ eaarɨŋɨnɨ. Seyɨ́né Jisasɨ Kiraiso rɨŋɨ́pimɨ xɨxenɨ xɨ́dɨpɨ́rɨ nánɨ ero o ragɨ́ yoxáɨ́pámɨ nɨperɨ́ná puŋɨ́pɨ tɨ́nɨ igɨ́ánɨŋɨ́ nɨseaeámoirɨ́ná segɨ́ ɨ́wɨ́ yarɨgɨ́ápɨ yokwarɨmɨ́ seainɨ nánɨ erɨ enɨ́a nánɨ ápo Gorɨxo xegɨ́ kwíyɨ́pɨ seaaínɨŋɨ́yo dánɨ nionɨyáyɨ́ imónɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ xegɨ́ nɨjɨ́á xámɨ xwɨ́á rɨrí sɨnɨ mimónɨŋáná imónɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ ɨ́á yɨyamɨxɨmɨ́ seaiŋɨ́yɨ́nérɨnɨ. “O wá ayá wí seaiwianɨrɨ nɨwayɨrónɨro ŋweapɨ́rɨ nánɨ ayá wí seaiirɨ éwɨnɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ.

“Xeanɨŋɨ́ seaímeaarɨŋagɨ aí Gorɨxo yeáyɨ́ neayimɨxemeanɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

3Nene Gorɨxomɨ —O negɨ́ Ámɨná Jisasɨ Kiraisomɨ xano imónɨrɨ Ŋwɨ́áo imónɨrɨ eŋorɨnɨ. Omɨ yayɨ́ owianeyɨ. Ayɨ́ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Nene Jisasɨ Kiraiso xwárɨpáyo dánɨ wiápɨ́nɨmeaŋɨ́ eŋagɨ nánɨ wenɨŋɨ́ nerɨ ŋweaarɨŋwápɨ “Nepa xɨxenɨ neaímeanɨ́árɨnɨ.” yaiwianɨ́wá nánɨ Gorɨxo xegɨ́ wá xwapɨ́ neaumɨxɨŋɨ́yo dánɨ ámɨ sɨŋɨ́ neaxɨrɨŋenénɨŋɨ́ eweaŋwárɨnɨ. 4“Nene nɨneaímeanɨ́árɨnɨ.” nɨyaiwirɨ wenɨŋɨ́ nerɨ ŋweaarɨŋwápɨ, ayɨ́ Gorɨxo “Naŋɨ́ e e nɨseaiimɨ́árɨnɨ.” rɨŋɨ́pɨ apɨrɨnɨ. Apɨ wí urɨ́ epaxɨ́ mimónɨ́ erɨ sɨyikwɨ́ mínɨ́ naŋɨ́nɨ epaxɨ́ erɨ anɨpá bɨ mimónɨpaxɨ́ erɨ eŋɨ́pɨrɨnɨ. Aŋɨ́namɨ Gorɨxo seyɨ́né nánɨ seameŋweaiarɨŋɨ́pɨrɨnɨ. 5Gorɨxo sɨ́á yoparɨ́yi imónáná yeáyɨ́ nɨseayimɨxemearɨ́ná sɨpearɨ́mɨ́ seainɨ́ápɨ piaumɨmɨ́ inɨ́wɨnɨgɨnɨrɨ seyɨ́né dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨŋagɨ́a nánɨ xegɨ́ eŋɨ́ sɨxɨ́ eánɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ awí seameŋweaŋɨ́yɨ́né eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 6Xeanɨŋɨ́ agwɨ ríná Gorɨxo xe owímeanɨrɨ wimónɨŋɨ́ bɨ onɨmiápɨ nánɨ xɨxegɨ́nɨ seaímeaarɨŋɨ́pɨ nɨmúropaxɨ́ mimónɨŋagɨ nánɨ dɨŋɨ́ rɨ́á seaxearɨŋɨ́rɨnɨ. E nerɨ aiwɨ sɨ́á yoparɨ́yimɨ Gorɨxo seaiinɨ́ápɨ nánɨ seyɨ́né yayɨ́ seáyɨmɨ dánɨ seainarɨŋɨ́rɨnɨ. 7Jisasɨ Kiraiso seyɨ́né mimónɨ́ dɨŋɨ́ mɨwɨkwɨ́ró nepa xwioxɨ́yo dánɨ xɨ́omɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨŋagɨ́a nɨseanɨrɨ nánɨ xewanɨŋo piaumɨmɨ́ nɨseainɨrɨ́ná seyɨ́né yayɨ́ seamerɨ seáyɨ e seamɨ́eyoarɨ wé íkwiaŋwɨ́yo seaŋwɨrárɨrɨ emɨ́ánɨrɨ nánɨ agwɨ ríná xeanɨŋɨ́ xɨxegɨ́nɨ seaímeaarɨnɨ. Ewayɨ́ xwɨyɨ́á sɨ́ŋá gorɨ́ nánɨ rɨnɨŋɨ́ rɨpɨ nánɨ dɨŋɨ́ mópoyɨ. Ámá sɨ́ŋá gorɨ́ —Gorɨ́ ayɨ́ urɨ́ epaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Sɨ́ŋá apɨ tɨ́ŋɨ́ bɨ nɨmearo aga sɨ́ŋápɨ rɨ́á nɨnɨrɨ gorɨ́ nápɨ, siŋɨ́ inɨŋɨ́pɨnɨ xegɨ́pɨ owenɨrɨ ámɨ ámɨ rɨ́á ikeaárarɨgɨ́ápa segɨ́ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨgɨ́ápɨ —Apɨ gorɨ́ tɨ́nɨ xɨxenɨ imónɨŋɨ́pɨmanɨ. Seáyɨ e imónɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Apɨ enɨ axɨ́pɨ xwioxɨ́yo dánɨ rɨ́a nɨkwɨ́roarɨŋoɨnɨrɨ gorɨ́ rɨ́ánɨŋɨ́ ikeaárarɨgɨ́ápa xeanɨŋɨ́ enɨ axɨ́pɨ e seaímearɨŋɨ́rɨnɨ. 8Seyɨ́né Jisasomɨ sɨ́mɨmaŋɨ́yo sɨŋwɨ́ mɨwɨnɨpa egɨ́áyɨ́né nimónɨro aiwɨ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ uyarɨgɨ́árɨnɨ. Agwɨ ríná enɨ sɨŋwɨ́ mɨwɨnɨpaxɨ́ nɨseaimónɨrɨ aiwɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́roro nánɨ aga yayɨ́ xwɨyɨ́á tɨ́nɨ rɨpaxɨ́ mimónɨŋɨ́pɨ seáyɨmɨ dánɨ nɨseainɨrɨ nánɨ íkwɨ́eyoánarɨŋoɨ. 9E nerɨ́ná Jisasomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨŋagɨ́a nánɨ seaimónɨnɨ́ápɨ —Gorɨxo yeáyɨ́ seayimɨxemeanɨ́ápɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Apɨ rɨxa seaímeaarɨŋagɨ nánɨ yayɨ́ seainarɨnɨ. 10Gorɨxo apɨ e nerɨ́ná yeáyɨ́ seayimɨxemeanɨ́ápɨ nánɨ eŋíná wɨ́á rókiamoagɨ́á “Gorɨxo wá nɨseawianɨrɨ́ná e seaiinɨ́árɨnɨ.” rɨgɨ́áwa dɨŋɨ́ “Gorɨxo arɨge nerɨ enɨ́a nánɨ rɨ́a rarɨnɨ?” nɨyaiwiro anɨŋɨ́ minɨ́ yarimágɨ́ niga bagɨ́árɨnɨ. 11Kwíyɨ́ Kiraisoyápɨ áwaŋɨ́ ínɨmɨ dánɨ urɨnɨŋɨ́ rɨpɨ, “Xámɨ xeanɨŋɨ́ ámá Gorɨxo yeáyɨ́ seayimɨxemeanɨ́a nánɨ urowárénapɨnɨ́omɨ nɨwímeámáná eŋáná rɨ́wéná ámɨ seáyɨ e xegɨ́ bɨ imónɨŋɨ́pɨ wímeanɨ́árɨnɨ.” Wɨ́á rókiamoagɨ́áwamɨ áwaŋɨ́ kwíyɨ́yo dánɨ e urɨnɨŋɨ́pɨ nánɨ awa dɨŋɨ́ nɨmoróná “Yeáyɨ́ neayimɨxemeanɨ́a nánɨ urowárénapɨnɨ́o gíná bɨnɨ́árɨ́anɨ? Omɨ wímeanɨ́ápɨ arɨge nimónɨrɨ wímeanɨ́árɨ́anɨ?” nɨyaiwiro yarimágɨ́ niga bagɨ́árɨnɨ. 12E nero aí Gorɨxo awa re oyaiwípoyɨnɨrɨ, “None wɨ́á urókiamoarɨŋwápɨ negɨ́ tɨ́ŋɨ́ ríná imónɨnɨ́ápɨmanɨ. Ámá noneyá rɨ́wɨ́yo ŋweagɨ́áyɨ́ tɨ́ŋíná imónɨnɨ́ápɨrɨnɨ.” oyaiwípoyɨnɨrɨ sɨŋánɨ waropárɨ́ wiŋɨnigɨnɨ. O nene nánɨ neaiiŋɨ́pɨ, ayɨ́ xwɨyɨ́á yayɨ́ seainɨpaxɨ́ agwɨ ríná wáɨ́ rarɨgɨ́áwa kwíyɨ́ aŋɨ́namɨ dánɨ wɨ́rénapɨŋɨ́pimɨ dánɨ wáɨ́ searɨmegɨ́ápɨrɨnɨ. Aŋɨ́najowa enɨ aga nɨjɨ́á oimónaneyɨnɨro nɨwimónɨro egɨ́ápɨrɨnɨ.

“Íkwɨráɨ́nánɨŋɨ́ imónɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

13Gorɨxo e neaiiŋɨ́ eŋagɨ nánɨ segɨ́ dɨŋɨ́ nɨseaɨkwearɨpeárɨnɨgɨnɨrɨ píránɨŋɨ́ pɨ́rɨ́ wiaíkímɨ́ ninɨro sɨŋwɨ́ tɨ́nɨ nero re nɨyaiwiro, “Jisasɨ Kiraiso xewanɨŋo piaumɨmɨ́ ináná Gorɨxo wá nɨneawianɨrɨ́ná neaiiŋɨ́pɨ yoparɨ́pɨ sɨpearɨ́mɨ́ nɨneairɨ yeáyɨ́ neayimɨxemeáwɨnɨgɨnɨ.” nɨyaiwiro dɨŋɨ́ nɨwikwɨ́moro ŋweáɨ́rɨxɨnɨ. 14Seyɨ́né niaíwɨ́ arɨ́á yɨ́mɨgɨ́ yarɨgɨ́áyɨ́nɨŋɨ́ nimónɨro xwɨyɨ́á yayɨ́ seainɨpaxɨ́pɨ sɨnɨ majɨ́á nimónɨrɨ́ná “Pí pí nionɨ ɨ́eapá ninarɨŋɨ́pɨ sa oemɨnɨ.” nɨyaiwiro yagɨ́ápɨ sɨnɨ xe oneaímeanɨnɨrɨ mɨseaimónɨpa éɨ́rɨxɨnɨ. 15E mepa nero sɨyikwɨ́ bɨ mínɨ́ íkwɨráɨ́nánɨŋɨ́ imónɨŋo —O seyɨ́né xɨ́o xegɨ́yɨ́ imónɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ wéyo ɨ́á seaumɨrɨŋorɨnɨ. O imónɨŋɨ́pa seyɨ́né enɨ pí pí neróná íkwɨráɨ́nánɨŋɨ́ nimónɨro axɨ́pɨ éɨ́rɨxɨnɨ. 16Bɨkwɨ́yo rɨ́wamɨŋɨ́ re nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ, “Nionɨ sɨyikwɨ́ bɨ mínɨ́ íkwɨráɨ́nánɨŋɨ́ imónɨŋáonɨ eŋagɨ nánɨ seyɨ́né enɨ axɨ́pɨ íkwɨráɨ́nánɨŋɨ́ imónɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ nánɨ “Seyɨ́né enɨ e éɨ́rɨxɨnɨ.” rarɨŋɨnɨ.

Gorɨxo ayá tɨ́ŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ gwɨ́nɨŋɨ́ nearoayíroŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

17Seyɨ́né Gorɨxomɨ —O ámáyo mí ómómɨxɨmɨ́ nerɨ́ná ámá xwérɨxa wímɨ sɨ́mɨ́ sɨ́mɨ́ e mɨŋwɨrárɨ́ ayɨ́ ayo wigɨ́ egɨ́ápimɨ dánɨ mí ómɨxaxɨ́dɨnɨ́orɨnɨ. Omɨ xwɨyɨ́á rɨrɨmɨ́ nɨwirɨ́ná “Ápoxɨnɨ” nurɨro nánɨ sɨnɨ xwɨ́á rɨrímɨ nurɨ́nɨróná omɨ wáyɨ́ nɨwiro píránɨŋɨ́ éɨ́rɨxɨnɨ. 18Seyɨ́né nɨjɨ́á re imónɨŋagɨ́a nánɨ rarɨŋɨnɨ. Gorɨxo segɨ́ arɨ́owa sɨwɨ́ surɨ́má seaiékwɨ́kwɨyigɨ́ápɨ pɨ́nɨ wiárɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ sɨ́ŋá sirɨpá tɨ́nɨranɨ, gorɨ́ tɨ́nɨranɨ, —Apɨ anɨpá imónɨpaxɨ́rɨnɨ. Apɨ tɨ́nɨ gwɨ́nɨŋɨ́ searoayíroŋɨ́manɨ. 19Negɨ́ Judayɨ́ wigɨ́ ɨ́wɨ́ yarɨgɨ́ápɨ Gorɨxo ragɨ́ pwarɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ yokwarɨmɨ́ oneaiinɨrɨ sipɨsipɨ́ miá sɨyikwɨ́ mínɨŋo nɨpɨkiróná yarɨgɨ́ápa o xegɨ́ xewaxo Kiraiso, ragɨ́ xegɨ́ ayá tɨ́ŋo nɨperɨ́ná puŋɨ́pimɨ dánɨ gwɨ́nɨŋɨ́ searoayíroŋɨ́rɨnɨ. 20Xwɨ́árí tɨ́nɨ aŋɨ́na tɨ́nɨ sɨnɨ mimɨxɨpa eŋáná xámɨ xegɨ́ xano e éwɨnɨgɨnɨrɨ wimónɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ nerɨ́ná urɨ́peaŋo seyɨ́né arɨrá seaimɨnɨrɨ nánɨ sɨ́á yoparɨ́yɨ́ tɨ́ŋɨ́ ríná rɨxa sɨŋánɨ piaumɨmɨ́ ninɨrɨ seapeiŋɨ́rɨnɨ. 21Seyɨ́né o seaiiŋɨ́pimɨ dánɨ Gorɨxomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨgɨ́árɨnɨ. O xewanɨŋo Kiraiso xwárɨpáyo dánɨ owiápɨ́nɨmeanɨrɨ ámɨ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ numímorɨ aga seáyɨ émɨ umɨ́eyoaŋɨ́ eŋagɨ nánɨ seyɨ́né omɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́roro “O nearɨŋɨ́pɨ nepa neaiinɨ́árɨnɨ.” nɨyaiwiro dɨŋɨ́ nɨwikwɨ́moro ŋweaŋoɨ.

“Xɨxe dɨŋɨ́ sɨxɨ́ yinɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

22Xwioxɨ́yo dánɨ nɨrɨxɨ́meáyo dɨŋɨ́ sɨxɨ́ ouyaneyɨnɨro segɨ́ ɨ́wɨ́ yarɨgɨ́ápɨ xwɨyɨ́á nepaxɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pimɨ arɨ́á nɨwiro píránɨŋɨ́ nɨxɨ́dɨrɨŋɨ́pimɨ dánɨ rɨxa igɨ́ánɨŋɨ́ eámónɨgɨ́á eŋagɨ nánɨ anɨŋɨ́ minɨ́ xwioxɨ́yo dánɨ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ yinɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. 23Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ “Dɨŋɨ́ sɨxɨ́ yinɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ. Seyɨ́né ámɨ sɨŋɨ́ bɨ́nɨŋɨ́ eweáɨ́ápɨ, ayɨ́ anɨpá imónɨpaxɨ́ eŋɨ́pɨ marɨ́áɨ, anɨŋɨ́ ŋweapaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ eweáɨ́árɨnɨ. Ayɨ́ xwɨyɨ́á Gorɨxoyá anɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ eŋɨ́pɨ ámáyo ámɨ sɨŋɨ́ bɨ eweaarɨŋɨ́pɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 24-25Bɨkwɨ́yo dánɨ re nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pɨ nionɨ seararɨŋápɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ imónɨŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ, “Ámá ayɨ́ ayɨ́ nɨ́nɨ aránɨŋɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ. Amɨpí ámá yarɨŋagɨ́a nɨwɨnɨro yayɨ́ umearɨgɨ́ápɨ, ayɨ́ ará siyɨ́nɨŋɨ́ imónɨnɨ. Ará yeáyɨ́ nɨyɨpeárɨmáná urɨ́ yarɨŋɨ́pa ámá enɨ axɨ́pɨ yarɨgɨ́árɨnɨ. Ará siyɨ́ urɨ́ nerɨ́ná piéroarɨŋɨ́pa amɨpí ámáyo yayɨ́ umearɨgɨ́ápɨ axɨ́pɨ́nɨŋɨ́ imónarɨŋɨ́rɨnɨ. E nerɨ aí Ámɨnáoyá xwɨyɨ́ápɨ aga anɨŋɨ́ íníná imónɨŋɨ́pɨrɨnɨ.” Xwɨyɨ́á e rɨnɨŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Xwɨyɨ́á apɨ yayɨ́ seainɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́ wáɨ́ seararɨŋwápɨrɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index